dnes je 7.12.2023

Input:

26/1955 Sb., Vyhláška, kterou se vyhlašují stanovy řádů "Řád Rudého praporu práce", "Řád Rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost", platné do 14.10.1990

č. 26/1955 Zb.
[zrušené č. 404/1990 Zb.]
VYHLÁŠKA
předsedy vlády
ze dne 25. května 1955,
kterou se vyhlašují stanovy řádů „Řád Rudého praporu práce“, „Řád Rudé hvězdy práce“ a vyznamenání „Za pracovní věrnost“ a „Za pracovní obětavost“.
Předseda vlády vyhlašuje podle § 6 odst. 1 vládního nařízení č. 24/1955 Sb., kterým se zakládají řády „Řád Rudého praporu práce“, „Řád Rudé hvězdy práce“ a vyznamenání „Za pracovní věrnost“ a „Za pracovní obětavost“:
STANOVY
„Řádu Rudého praporu práce“, „Řádu Rudé hvězdy práce“ a vyznamenání „Za pracovní věrnost“ a „Za pracovní obětavost“.
Čl. 1
Řád Rudého praporu práce.
(1) Řád Rudého praporu práce se propůjčuje za mimořádné zásluhy získané celoživotním dílem, dlouholetou, houževnatou, obětavou a příkladnou práci na rozhodujících úsecích hospodářské, vědecké nebo kulturní výstavby socialismu, prodchnutou věrností k povolání.
(2) Řád Rudého praporu práce má tvar ozubeného kola o průměru 40 mm, zdobeného ve spodní části lipovými ratolestmi. Z ratolestí vybíhá žerď s rudým vlajícím praporem. Pozadí tvoří svazek klasů, na němž je umístěna rudě smaltovaná pěticípá hvězda.
Na rubu řádu je ozubené kolo ozdobeno lipovými ratolestmi. V horní části je umístěn malý státní znak ve štítě o výšce 22 mm. Nad ním je pěticípá plastická hvězda. Pod štítem je matriční číslo.
Řád je připevněn na stuze závěsem, který tvoří dvě zkřížené lipové snítky, zavěšené do horního hrotu hvězdy. Řád je ražen ze stříbra a zlacen.
Stuha Řádu Rudého praporu práce je 38 mm široká. Je světle modré barvy, s tmavomodrými 3 mm širokým pruhem uprostřed. Je lemována po obou krajích rudými proužky 3 mm širokými.
(3) Řád Rudého praporu práce se nosí na levé straně prsou za Řádem rudé zástavy. Nosí-li se jen stužka řádu, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé.
Čl. 2
Řád Rudé hvězdy práce.
(1) Řád Rudé hvězdy práce se propůjčuje za vynikající zásluhy získané dlouholetou, houževnatou, obětavou a příkladnou prací na rozhodujících úsecích hospodářské, vědecké nebo kulturní výstavby socialismu, prodchnutou věrností k povolání.
(2) Řád Rudé hvězdy práce tvoří plastická, rudě smaltovaná pěticípá hvězda s rozpětím hrotů 42 mm. Mezi jednotlivými cípy hvězdy vyčnívají vrcholy pětiúhelníku, jímž je hvězda podložena.
Na rubu Řádu je umístěn pětiúhelník s vepsaným kruhem o průměru 24 mm, v němž je malý státní znak nad lipovou ratolestí. Spodní vrchol pětiúhelníku je opatřen matričním číslem. Pětiúhelník přesahují profilované cípy hvězdy.
Hvězda je spojena se stuhou stříbrným závěsem, který tvoří dvě zkřížené lipové snítky, spojené závěsným kroužkem s hvězdou.
Řád je ražen ze stříbra.
Stuha Řádu Rudé hvězdy práce je 38 mm široká. Je světle modrá se dvěma tmavomodrými 3 mm širokými pruhy uprostřed. Je lemována po obou krajích rudými proužky 3 mm širokými.
(3) Řád rudé hvězdy práce se nosí na levé straně prsou za Řádem Práce. Nosí-li se pouze stužka řádu, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé.
Čl. 3
Vyznamenání Za pracovní věrnost.
(1) Vyznamenání Za