Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

26/2018 F.s., Oznámenie MF SR č. MF/018416/2018-721 o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov

26/2018 F. s.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/018416/2018-721
o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní § 13 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov odporúča daňovníkom dane z príjmov
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore