dnes je 25.7.2024

Input:

262/1949 Sb., Nařízení, kterým se mění a doplňuje sazebník všeobecné daně

č. 262/1949 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 22. prosince 1949,
kterým se mění a doplňuje sazebník všeobecné daně.
Ministr financí nařizuje podle § 37, odst. 1, písm. a) zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 283 Sb., o všeobecné dani:
§ 1.
Sazebník všeobecné daně vydaný nařízením ministra financí ze dne 24. prosince 1948, č. 285 Sb., se mění a doplňuje. Úplné znění těchto změn a doplňků a počátek jejich účinnosti tvoří součást tohoto nařízení a vyhlašuje se v příloze Sbírky zákonů.1)
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Na straně 761.