dnes je 2.10.2023

Input:

275/1949 Sb., Vládní nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání

č. 275/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. prosince 1949
o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42, odst. 1 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
Čl. I.
Ustanovení § 1, odst. 1 a 2 a §§ 2 až 9 vládního nařízení ze dne 13. ledna 1943, č. 14 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání, ve znění vyplývajícím z nynějšího právního stavu, platí přiměřeně do 31. prosince 1950.
Čl. II.
Úřady a orgány veřejné správy jsou povinny při provádění ustanovení uvedených v čl. I dbáti cílů a úkolů, které stanoví zákon o pětiletém plánu a předpisy vydané podle něho.
Čl. III.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950 a platí v českých zemích; provedou je všichni členové vlády.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.,
též za ministra Dr. Clementise
Fierlinger v. r.
Dr. Ševčík v. r.
Dr. Dolanský v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Gregor v. r.
Nosek v. r.
Kabeš v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Čepička v. r.
Kopecký v. r.
Kliment v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
Petr v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.
Dr. Neuman v. r.
Erban v. r.
Plojhar v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Dr. Šrobár v. r.