dnes je 30.9.2023

Input:

276/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se určuje den, jímž se okresní národní výbory ujímají výkonu působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování

č. 276/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. prosince 1949,
kterým se určuje den, jímž se okresní národní výbory ujímají výkonu působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování.
Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. IV zákona ze dne 17. listopadu 1949, č. 250 Sb., kterým se mění a doplňuje zeměměřický zákon:
§ 1.
Okresní národní výbory, po případě národní výbory vykonávající jejich působnost, ujímají se výkonu působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování podle § 4, odst. 2 zákona ze dne 16. dubna 1948, č. 82 Sb., o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon), ve znění zákona č. 250/1949 Sb., dnem 1. ledna 1950.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950; provedou je ministři techniky, financí a vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.
Kabeš v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.