dnes je 9.12.2023

Input:

28/1968 Sb., Ústavní zákon o doplnění článku 91 ústavy

č. 28/1968 Zb.
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 27. února 1968
o doplnění článku 91 ústavy
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:
§ 1
K článku 91 ústavy ve znění ústavního zákona č. 110/1967 Sb. se připojuje odstavec 3 tohoto znění:
„(3) V hlavním městě Slovenska Bratislavě je Národní výbor hlavního města Slovenska Bratislavy a obvodní národní výbory; zvláštní úpravu jejich postavení a působnosti stanoví zákon Slovenské národní rady.“
§ 2
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Novotný v. r.
Laštovička v. r.
Lenárt v. r.