dnes je 26.9.2023

Input:

293/1949 Sb., Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení Přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949

č. 293/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 19. prosince 1949
o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949.
Podle vládní vyhlášky ze dne 10. listopadu 1949, č. 292 Sb., o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu, vyhlašuji v dohodě s ministry zahraničních věcí a zahraničního obchodu:
Dnem 1. ledna 1950 nabudou prozatimní účinnosti ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené ke shora uvedenému protokolu o podmínkách přístupu, která se týkají těchto položek československého celního sazebníku:
1 a), 2 a), ex 131 b) sardinky, 155 b), a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
K těmto státům přistupuje od 1. ledna 1950 i republika Haiti.
 
Kabeš v. r.