dnes je 20.7.2024

Input:

306/1948 Sb., Vládní nařízení o přechodu a zániku působnosti obchodních a živnostenských (průmyslových) komor, platné do 16.5.1954

č. 306/1948 Zb.
[zrušené č. 23/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. prosince 1948
o přechodu a zániku působnosti obchodních a živnostenských (průmyslových) komor.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 44, odst. 2 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském řízení:
§ 1.
Působnost obchodních a živnostenských (průmyslových) komor (dále jen „komory“) ve věcech vedení seznamu učňů, péče o provádění závěrečných zkoušek učňovských a všeobecného dozoru nad vznikem a průběhem učebního poměru přechází dnem 1. ledna 1949 na okresní úřady ochrany práce v sídlech komor. Tyto úřady ji vykonávají pro dosavadní obvod působnosti komor.
§ 2.
Působnost komor, souvisící se zahraničním obchodem, přechází dnem 1. ledna 1949 na spolek „Československá obchodní komora“.
§ 3.
Dnem 31. prosince 1948 zaniká působnost komor, uvedená v příloze, která je součástí tohoto vládního nařízení.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provedou je všichni členové vlády.
 
Zápotocký v.r.
Široký v.r. Kopecký v.r.
Fierlinger v.r. Kliment v.r.
Dr. Ševčík v.r. Ďuriš v.r.
Dr. Clementis v.r. Krajčír v.r.
arm.gen. Svoboda v.r. Petr v.r.
Dr. Gregor v.r. Dr.Ing. Šlechta v.r.
Nosek v.r. Dr. Neuman v.r.
Dr. Dolanský v.r. Erban v.r.
Dr. Nejedlý v.r. Plojhar v.r.
Dr. Čepička v.r. Ing. Jankovcová v.r.
Dr. Šrobár v.r.
 
Příloha k § 3 vl. nař. č. 306/1948 Sb.
 
Pol.
Působnost
Předpis
1.
Vydávání osvědčení o obchodních zvyklostech tuzemských
zák. č. 85/1868 ř. z. a
zák. čl. VI/1868
 
2.
Hlášení seznamu osob, které jsou způsobilé, aby byly ustanoveny za revisory k prozkoumávání návrhů ke zřízení akciových společností
zák. č. 175/1899 ř. z.
 
3.
Vedení seznamu osob, způsobilých k ustanovení revisory ve společnosti s r. o.
vl. nař. č. 147/1922 Sb.
 
4.
Zkoušení a jmenování dohodců zboží a směnek (sensálů)
zák. č. 85/1868 ř. z. a
zák. čl. VI/1868
 
5.
Smírčí řízení při nekalé soutěži
zák. č. 111/1927 Sb.,
vl. nař. č. 30/1928 Sb.
 
6.
Vyjadřování o bursovních zvyklostech
zák. č. 10/1903 ř. z.
 
7.
Vydávání osvědčení o výkonnosti oferentů pro dodávky k účelům státním
zák. č. 85/1868 ř. z. a
zák. čl. VI/1868
 
8.
Rozhodčí soud ve sporech o věcech obchodních a živnostenských
zák. č. 85/1868 ř. z. a
zák. čl. VI/1868
 
9.
Veškerá působnost vyplývající ze živnostenského řádu (živnostenského zákona) a předpisů je měnících a doplňujících
 
 
10.
Podávání vyjádření o živnostensko-právním řízení
vl. nař. č. 14/1943 Sb. ve znění
zák. č. 108/1947 Sb. a
zák. č. 221/1947 Sb.
 
11.
Podávání vyjádření při udělování koncese (licence) u dopravy osob motorovými vozidly
zák. č. 77/1935 Sb.
 
12.
Podávání vyjádření při povolování podomního obchodu
zák. č. 87/1926 Sb.
 
 
 
13.
Podávání vyjádření finančním úřadům o odpisech a slevách daní
zák. č. 76/1927 Sb.
 
14.
Podávání vyjádření o daňových úlevách pro podniky, zavádějící výrobu dosud nezastoupenou nebo zavádějící výrobu dosud nezastoupenou nebo nedostatečně zastoupenou
zák. č. 76/1927 Sb.
 
15.
Podávání návrhů na zařazení do seznamu poplatníků daně živnostenské
zák. č. 50/1948 Sb.