dnes je 2.12.2023

Input:

33/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se nově upravují úkoly pětiletého hospodářského plánu

č. 33/1951 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. dubna 1951,
kterým se nově upravují úkoly pětiletého hospodářského plánu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
ČÁST PRVNÍ.
Úvodní ustanovení.
§ 1.
V boji o zachování míru přispěje náš lidově demokratický stát ze všech sil k upevnění jednoty, síly a moci tábora míru v čele se Sovětským svazem především tím, že zrychlí tempo budování socialismu.
Hlavním úkolem je urychlení výstavby a přestavby průmyslu dalším zrychlením růstu výroby těžkého průmyslu, zvýšení zemědělské výroby na podkladě urychleného přechodu k vyšším výrobním formám, upevnění nezávislosti na kapitalistickém světě, urychlení socialistické industrialisace Slovenska, dosažení rychlejšího tempa vzrůstu životní úrovně pracujícího lidu a zabezpečení dalšího zesílení obranné schopnosti státu.
Vyšší úkoly pětiletého plánu, které se k tomu cíli pro léta 1951 až 1953 dále stanoví, budou splněny dík stále rostoucí iniciativě pracujících, projevující se ve vzrůstu socialistického soutěžení, údernického hnutí a dalších nových forem práce, a tím podstatně zvýšené produktivitě práce.
§ 2.
Národní důchod se v roce 1953 proti původně stanovenému úkolu zvýší o 15 % a dosáhne 508 miliard Kčs, což je proti roku 1948 vzestup o 70 %.
ČÁST DRUHÁ.
Rozvoj výroby.
Oddíl I.
Rozvoj průmyslu.
§ 3.
Úkol stanovený v § 4 zákona o pětiletém plánu (dále jen „zákon“) se nově upravuje tak, že hrubá hodnota průmyslové výroby se v roce 1953 proti původně stanovenému úkolu zvýší o 23 %; tím bude o 98 % vyšší proti roku 1948. Přitom se zejména
a) rozšíří podstatně surovinová a energetická základna,
b) urychlí zprůmyslovění Slovenska.
§ 4.
Úkoly stanovené v § 5 zákona se nově upravují tak, že
a) hrubá hodnota výroby těžkého průmyslu se v roce 1953 proti původně stanovenému úkolu zvýší o 38 %; tím bude o 133 % vyšší proti roku 1948; v jednotlivých odvětvích těžkého průmyslu se pro rok 1953 proti původně stanoveným úkolům zvyšují především
1. v odvětví báňském
těžba kamenného a hnědého uhlí o 19 %; tím bude o 49 % vyšší proti roku 1948;
těžba surové železné rudy o ..... 270 %; tím bude o 263 % vyšší proti roku 1948;
2. v odvětví energetickém
výroba elektrické energie o ..... 13 %; tím bude o 73 % vyšší proti roku 1948;
3. v odvětví hutnickém
výroba surové oceli o ..... 31 %; tím bude o 78 % vyšší proti roku 1948;
4. v odvětví těžkého strojírenství
výroba těžkého strojírenství o ..... 48 %; tím bude o 248 % vyšší proti roku 1948;
5. v odvětví vozidel a letadel
výroba vozidel a letadel o ..... 52 %; tím bude o 177 % vyšší proti roku 1948;
6. v odvětví přesného strojírenství
výroba přesného strojírenství o ...... 67 %; tím bude o 185 % vyšší proti roku 1948; v tom zejména
výroba valivých ložisek o ..... 23 %; tím bude o 607 % vyšší proti roku 1948;
výroba traktorů o ..... 17 %; tím bude o 71 % vyšší proti roku 1948;
7. v odvětví všeobecného strojírenství
výroba všeobecného strojírenství o 36 %; tím bude o 118 % vyšší proti roku 1948;
8. v odvětvích