dnes je 20.7.2024

Input:

36/1954 Sb., Vyhláška o vydání stříbrných desetikorun a pětadvacetikorun na paměť 10. výročí Slovenského národního povstání, platné do 30.6.2000

č. 36/1954 Zb.
[zrušené č. 278/2000 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 13. srpna 1954
o vydání stříbrných desetikorun a pětadvacetikorun na paměť 10. výročí Slovenského národního povstání.
Ministr financí vyhlašuje podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1.
(1) Na paměť 10. výročí Slovenského národního povstání se vydávají pamětní stříbrné desetikoruny a pětadvacetikoruny.
(2) Pamětní stříbrné desetikoruny a pětadvacetikoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha desetikoruny je 12 g, pětadvacetikoruny 16 g. Při ražbě je dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistotě stříbra 5/1000. Průměr desetikoruny je 30 mm a pětadvacetikoruny 34 mm.
(3) Na obou stříbrných mincích je státní znak republiky Československé s nápisem „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“, postava partyzána symbolisující Slovenské národní povstání, symboly výstavby republiky, datum „1944 * 29.8. * 1954“ a hodnota mince.
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ďuriš v. r.