dnes je 7.12.2022

Input:

371/2022 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o stredo a východoeurópskej konštituencii v Medzinárodnom menovom fonde na roky 2022 - 2032

371/2022 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. júna 2022 bola v Bratislave za Slovenskú republiku podpísaná Dohoda o stredo a východoeurópskej konštituencii v Medzinárodnom menovom fonde na roky 2022 - 2032.
Dohoda nadobudla platnosť 14. októbra 2022 v súlade s článkom 8.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.