dnes je 21.7.2024

Input:

38/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění, po případě doplňují některá ustanovení platových řádů pro správní zaměstnance, učitele, zaměstnance zdravotní péče a soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele

č. 38/1953 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. května 1953,
kterým se mění, po případě doplňují některá ustanovení platových řádů pro správní zaměstnance, učitele, zaměstnance zdravotní péče a soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 32 zákona č. 66/1950 Sb., o pracovnících a platových poměrech státních zaměstnanců, a podle § 31 zákona č. 67/1950 Sb., o pracovnících a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů (soudcovského zákona):
§ 1.
(1) Základní (pevný) plat, funkční (ředitelské) přídavky, pracovní přídavky, jazykový a nebezpečnostní příplatek a přídavek na děti za příslušný kalendářní měsíc se vyplácejí v období mezi 2. až 7. dnem příštího měsíce; ministr financí určí v dohodě s jednotnou odborovou organisací rozdělení dnů výplaty pro úřady a orgány státní správy. Patnáct dní přede dnem výplaty se zaměstnancům poskytne záloha ve výši jedné poloviny těchto příjmů. Připadne-li den výplaty nebo poskytnutí zálohy na neděli nebo jiný den, pro který platí ustanovení o nedělích, vyplácejí se uvedené příjmy posledního předcházejícího pracovního dne.
(2) Posunutí výplaty na dny stanovené podle odstavce 1 se provede postupným posouváním dnů výplaty tak, aby výplata za měsíc listopad 1953 byla provedena už v období stanoveném v uvedeném odstavci. Podrobnosti stanoví ministr financí.
(3) Jak se vyplácejí (poskytují) ostatní druhy příjmů z pracovního poměru, stanoví ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
§ 2.
Platový řád pro správní zaměstnance a platový řád pro zaměstnance zdravotní péče se doplňují tímto ustanovením:
㤠20a.
Práce v úkolové mzdě.
(1) U prací, u nichž jsou pro to technické předpoklady a kde by nebyla ohrožena jakost práce, zavede se práce v úkolové mzdě.
(2) Druhy prací, u nichž se tak může stát, a úkolové tarify stanoví ministr financí se souhlasem státní mzdové komise.“
§ 3.
Ustanovení § 24 platového řádu pro správní zaměstnance, § 25 platového řádu pro učitele, § 24 platového řádu pro zaměstnance zdravotní péče a § 17 platového řádu pro soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele se zrušují.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 1953; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Široký v. r.
Kabeš v. r.