dnes je 9.12.2023

Input:

38/1969 Zb., Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce

38/1969 Zb.
[zrušené č. 36/1970 Zb.]
VYHLÁŠKA
Slovenského úradu bezpečnosti práce
z 15. apríla 1969
o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
Slovenský úrad bezpečnosti práce ustanovuje podľa § 2 ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce:
§ 1
Zriaďujú sa tieto inšpektoráty bezpečnosti práce a ustanovujú sídla a obvody ich pôsobnosti:
1. Inšpektorát bezpečnosti práce v Bratislave: obvod jeho pôsobnosti sa vzťahuje na tieto okresy:
Bratislava-vidiek, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Prievidza, Senica, Topoľčany, Trenčín, Trnava a Bratislava, hlavné mesto Slovenska.
2. Inšpektorát bezpečnosti práce v Banskej Bystrici: obvod jeho pôsobnosti sa vzťahuje na tieto okresy:
Banská Bystrica, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Považská Bystrica, Rimavská Sobota, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina a Veľký Krtíš.
3. Inšpektorát bezpečnosti práce v Košiciach: obvod jeho pôsobnosti sa vzťahuje na tieto okresy:
Bardejov, Humenné, Košice, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov, Stará Ľubovňa, Svidník a Vranov.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1969.
 
Riaditeľ: Ing. Sorel v. r.