dnes je 20.7.2024

Input:

39/1949 Sb., Vyhláška ministerstva financí o zrušení delegace berních správ k vyměřování majetkových a mimořádných dávek poplatníkům zvláštní daně výdělkové

č. 39/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 12. února 1949
o zrušení delegace berních správ k vyměřování majetkových a mimořádných dávek poplatníkům zvláštní daně výdělkové.
Ministerstvo financí vyhlašuje podle ustanovení § 67, odst. 1 zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, ve spojení s § 2 zákona ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku:
§ 1.
Ustanovení čl. I vyhlášky ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku, ve znění čl. II vyhlášky ministerstva financí ze dne 8. listopadu 1946, č. 209 Sb., a ustanovení čl. I, odst. 4 vyhlášky ministra financí ze dne 17. ledna 1948, č. 8 Sb., jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstku na majetku, se zrušují.
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1949.
 
Dr. Dolanský v. r.