dnes je 21.7.2024

Input:

39/1951 Sb., Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť 30. výročí založení Komunistické strany Československa

č. 39/1951 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. května 1951
o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť 30. Výročí založení Komunistické strany Československa.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5 odst. 2 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny:
§ 1
(1) Na paměť 30. výročí založení Komunistické strany Československa se vydávají pamětní stříbrné stokoruny (dále jen „pamětní stokoruny“) v počtu nejvýše 1,000.000 kusů. Na pamětních stokorunách je portrét presidenta republiky Klementa Gottwalda.
(2) Pamětní stokoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pamětní stokoruny je 14 g. Při ražbě je dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistotě stříbra 5/1000. Průměr pamětní stokoruny je 31 mm.
§ 2
Pamětní stokoruny počne Státní banka československá vydávat do oběhu dne 16. května 1951.
§ 3
Pamětní stokoruny přijímají státní a jiné veřejné pokladny a peněžní ústavy bez omezení. Jinak není nikdo povinen přijímati více než 10 kusů těchto mincí.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
 
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.