dnes je 19.7.2024

Input:

393/2023 Z.z., Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 253/2023 Z. z. o požiadavkách na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu

393/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 253/2023 Z. z. o požiadavkách na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu
V § 6 ods. 4 namiesto slov „podľa § 5 ods. 5“ majú byť správne uvedené slová „podľa § 5 ods. 6“.