dnes je 8.12.2023

Input:

4/1968 Zb., Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v oznámení v částce 47 Sb. z roku 1967 strana 473

4/1968 Zb.
[zrušené č. 180/1969 Zb.]
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby v českom znení Zbierky zákonov v oznámení v čiastke 47 Zb. z roku 1967, str. 473
V oznámení v čiastke 47 Zb. z roku 1967, str. 473 v úvodnej vete nebolo vytlačené správne číslo vyhlášky : „č. 129/1967 Zb....“
Redakcia