dnes je 25.7.2024

Input:

40/1950 Sb., Vyhláška o konečné lhůtě k podání žádostí o vrácení československého státního občanství

č. 40/1950 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 5. dubna 1950
o konečné lhůtě k podání žádostí o vrácení československého státního občanství.
Ministr vnitra stanoví podle § 3 dekretu č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské:
§ 1.
(1) Osoby německé národnosti, které pozbyly podle § 1 dekretu č. 33/1945 Sb. československého státního občanství a bydlí trvale na území Československé republiky, mohou v konečné lhůtě od 1. května 1950 do 31. října 1950 žádat u okresního národního výboru svého bydliště a jeho vrácení.
(2) Žádost mohou podat také osoby, jejichž žádosti byly podle § 1 odst. 3 nebo 4, § 2, § 3 nebo § 4 citovaného dekretu zamítnuty nebo odmítnuty, po případě jejichž žádosti nebyly dosud z jakéhokoliv důvodu vyřízeny.
§ 2.
O žádostech o vrácení československého státního občanství, podaných v době od 1. prosince 1949 do 30. dubna 1950, se má za to, že byly podány ve lhůtě stanovené v § 1.
§ 3.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1950.
 
Nosek v. r.