dnes je 3.12.2023

Input:

40/1970 Zb., Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Povážskej Bystrici, ktorou sa určujú obvodné úrady mestských a miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady

40/1970 Zb.
VYHLÁŠKA
Rady Okresného národného výboru v Považskej Bystrici
z 10.apríla 1970,
ktorou sa určujú obvodné úrady mestských a miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady
§ 1
Rada Okresného národného výboru v Považskej Bystrici určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku v spojitosti s čl. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike ako stavebné úrady:
1. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Beluši s územnou pôsobnosťou pre obce Beluša, Hloža, Mojtín, Podhorie, Visolaje;
2. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Bolešove s územnou pôsobnosťou pre obce Bolešov, Borčice, Kameničany, Sedmerovec, Slávnica;
3. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Domaniži s územnou pôsobnosťou pre obce Čelkova Lehota, Domaniža, Kardošova Vieska, Malé Lednice, Sádočné;
4. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Dolnej Marikovej s územnou pôsobnosťou pre obce Dolná Mariková, Hatné, Horná Mariková, Klieština;
5. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Dolnom Lieskove s územnou pôsobnosťou pre obce Dolný Lieskov, Horný Lieskov, Podskalie, Slopná, Trstie;
6. Obvodný úrad mestského národného výboru a miestnych národných výborov so sídlom v Dubnici nad Váhom s územnou pôsobnosťou pre mesto Dubnica nad Váhom a obec Prejta;
7. Obvodný úrad mestského národného výboru a miestnych národných výborov so sídlom v Ilave s územnou pôsobnosťou pre mesto Ilava a obce Horná Poruba, Iliavka, Klobušice;
8. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Košeci s územnou pôsobnosťou pre obce Kopec, Košeca, Košecké Rovné, Ladce, Malé Košecké Podhradie, Tunežice, Veľké Košecké Podhradie, Zliechov;
9. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Lednických Rovniach s územnou pôsobnosťou pre obce Dolná Breznica, Horenická Hôrka, Horná Breznica, Horovce, Lednica, Lednické Rovne, Kvašov, Zubák;
10. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Lúkach s územnou pôsobnosťou pre obce Lazy pod Makytou, Lúky, Lysá pod Makytou, Vydrná, Záriečie;
11. Obvodný úrad mestského národného výboru a miestnych národných výborov so sídlom v Novej Dubnici a s územnou pôsobnosťou pre mesto Nová Dubnica a obec Kolačín;
12. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Papradne s územnou pôsobnosťou pre obce Brvnište a Papradno;
13. Obvodný úrad mestského národného výboru a miestnych národných výborov so sídlom v Považskej Bystrici s územnou pôsobnosťou pre mesto Považská Bystrica a obce Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Podmanín, Sverepec, Zemiansky Kvašov;
14. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Považskom Podhradí s územnou pôsobnosťou pre obce Jasenica, Považské Podhradie, Orlové, Podvažie, Stupné, Šebešťanová;
15. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Považskej Teplej s územnou pôsobnosťou pre obce Kostelec, Plevník-Drienové, Považská Teplá,