Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

402/2019 Z.z., Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.

402/2019 Z. z.
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 15. novembra 2019,
ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z. sa mení takto:
1. V prílohe kód OSN 132 znie:

Kapverdy
Cabo Verde
 
„132
CV
CPV
Kapverdská republika
Republic of Cabo Verde“.
2. V prílohe kód OSN 203 znie:

Česko
Czechia
 
„203
CZ
CZE
Česká republika
Czech Republic“.
3. V prílohe kód OSN 328 znie:

Guyana
Guyanská kooperatívna republika
Guyana
 
„328
GY
GYU
 
Co-operative Republic of Guyana“.
4. V prílohe kód OSN 748 znie:

Eswatini
Eswatini
 
„748
SZ
SWZ
Eswatinské kráľovstvo
Kingdom of Eswatini“.
5. V prílohe kód OSN 807 znie:

MKD
Severné Macedónsko
North Macedonia
 
„807
MK
 
Severomacedónska republika
Republic of North Macedonia“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2019.
 
Alexander Ballek v. r.
 
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore