Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

403/2019 Z.z., Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania

403/2019 Z. z.
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 15. novembra 2019
o preukaze asistenta sčítania
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 15 ods. 3 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1) Rozmery preukazu asistenta sčítania (ďalej len „preukaz“) sú 8,5 cm x 5,5 cm.
(2) Predná strana preukazu obsahuje
a) logo sčítania a logo úradu,
b) označenie „PREUKAZ ASISTENTA SČÍTANIA“,
c) titul, meno a priezvisko asistenta sčítania,
d) názov obce, v ktorej asistent sčítania vykonáva sčítanie obyvateľov,
e) identifikátor asistenta sčítania pridelený úradom podľa zoznamu asistentov sčítania,
f) evidenčné číslo preukazu, ktorým je štvormiestne poradové číslo s ľavostrannými nulami, pridelené pri tlači preukazu,
g) miesto a dátum vydania preukazu,
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore