dnes je 7.12.2023

Input:

42/1954 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků

č. 42/1954 Zb.
[zrušené nepriamo č. 5/1957 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. září 1954,
kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 zákona č. 56/1952 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků (dále jen „zákon“):
Čl. 1.
Vládní nařízení č. 114/1953 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 2 zní:
㤠2.
(1) Dodávkové povinnosti podléhají tyto zemědělské výrobky:
a) zrniny: obiloviny (pšenice, žito, ječmen, oves, kukuřice, pohanka, proso, čirok zrnový a obilní směsi), jedlé luštěniny (hrách jedlý, čočka, jedlé fazole a cizrna jedlá), krmné luštěniny (krmný hrách, krmné fazole, peluška, vikev, lupina, koňský bob, cizrna krmná a jejich směsi) a směsky (směsi obilovin s luštěninami);
b) olejniny: řepka, řepice, mák, slunečnice, lnička, soja, světlice, hořčice, sezam a skočec;
c) brambory;
d) cukrovka, čekanka, len (stonky a semena), konopí (stonky a semena) a tabák u zemědělských závodů s výměrou zemědělské půdy nad 2 ha;
e) chmel;
f) seno;
g) jetelová a travní semena všeho druhu, pokud jsou pěstována na množitelských plochách na orné půdě;
h) celer, cibule, česnek, mrkev - karotka, okurky nakládačky a petržel u zemědělských závodů s výměrou zemědělské půdy nad 2 ha;
ch) ovoce: jablka, hrušky, třešně, višně, meruňky, broskve, švestky, mandle, ořechy, rybíz a angrešt;
i) vinné hrozny;
j) maso: zejména jatečný skot, jatečná telata a jatečná prasata;
k) mléko kravské;
l) vejce (slepičí);
m) ovčí vlna.
(2) Dodávkovou smlouvou (§ 16a) může být dodávková povinnost založena pro tyto zemědělské výrobky:
a) cukrovka, čekanka, len (stonky a semena), konopí (stonky a semena) a tabák u zemědělských závodů s výměrou zemědělské půdy do 2 ha včetně;
b) čirok metlový (sláma a semena);
c) celer, cibule, česnek, mrkev - karotka, okurky nakládačky a petržel u zemědělských závodů s výměrou zemědělské půdy do 2 ha včetně;
d) ostatní zelenina neuvedená pod písm. c);
e) léčivé a aromatické rostliny;
f) koření: majoránka, kmín, anýz, fenykl a koriandr;
g) kořeninová paprika;
h) jatečná drůbež.
(3) Ministerstvo výkupu může rozšířit dodávkovou povinnost na ostatní zemědělské výrobky a vedlejší produkty zemědělského hospodaření, vyžadují-li to potřeby státního hospodaření s potravinami a surovinami.“
2. § 6 odst. 1 písm. b) zní:
„b) olejnin, celeru, cibule, česneku, mrkve - karotky, okurek nakládaček a petržele z každého hektaru plochy plánované pro osetí (osázení) těmito plodinami;“
3. V § 6 odst. 1 se škrtá ustanovení písm. c); ustanovení písm. d) a e) se označí písmeny c) a d).
4. § 7 zní:
㤠7.
(1) Zemědělskou půdou je orná půda, chmelnice, vinice, prutníky, domácí zahrady, ovocné sady, školky, trvalé louky a pastviny. Za zemědělskou půdu se však nepovažuje domácí zahrada o výměře do 0,1 ha včetně, jestliže držitel takové zahrady neužívá ještě jiné zemědělské půdy.
(2) Ornou půdou jsou též ovocné sady s podkulturou rolí (ovocné stromy na osetých plochách), dočasné louky a plochy pro intensivní pěstování