dnes je 3.12.2023

Input:

42/1957 Sb., Nařízení o označování absolventů institutu tělesné výchovy a sportu, platné do 31.8.1961

č. 42/1957 Zb.
[zrušené č. 94/1961 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra školství a kultury
ze dne 25. července 1957
o označování absolventů institutu tělesné výchovy a sportu.
Ministr školství a kultury stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb.:
§ 1
Absolventi institutu tělesné výchovy a sportu v Praze se označují „promovaný tělovýchovný pedagog“ s uvedením druhu a typu školy, pro něž nabývají způsobilosti vyučovat.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. června 1957.
 
Široký v. r.
Kahuda v. r.