dnes je 3.12.2023

Input:

59/1952 Sb., Zákon o uzavírání manželství s cizinci, platné do 31.3.1964

č. 59/1952 Zb.
[zrušené č. 94/1963 Zb.]
ZÁKON
ze dne 29. října 1952
o uzavírání manželství s cizinci.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
K uzavření manželství občana s osobou, která nemá československé státní občanství, je třeba souhlasu ministerstva vnitra nebo orgánu jím pověřeného. Bez tohoto souhlasu manželství nevznikne.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.