dnes je 2.12.2023

Input:

6/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o mezinárodní dopravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)

č. 6/1962 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 10. ledna 1962
o Celní úmluvě o mezinárodní dopravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)
Dne 15. ledna 1959 byla v Ženevě sjednána Celní úmluva o mezinárodní dopravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR).
Dne 31. srpna 1961 byla v sekretariátě Organizace spojených národů uložena listina o přístupu Československé socialistické republiky k uvedené Celní úmluvě s výhradou, že Československá socialistická republika nebude vázána ustanoveními odstavců 2 a 3 článku 44 Úmluvy.
Podle svého článku 40 vstoupila Úmluva pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem 29. listopadu 1961.
Znění Úmluvy spolu s českým překladem je k nahlédnutí na ministerstvu zahraničních věcí.
David v. r