dnes je 9.12.2023

Input:

6/1969 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o paušálu cla a náhradní dávky za daň z obratu z věcí dovážených bez úplaty, platné do 14.7.1980

č. 6/1969 Zb.
[zrušené č. 84/1980 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 21. prosince 1968
o paušálu cla a náhradní dávky za daň z obratu z věcí dovážených bez úplaty
Ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s ministerstvem financí stanoví podle § 40 odst. 2 a § 50 odst. 2 celního zákona č. 36/1953 Sb.:
§ 1
Z věcí dovážených z ciziny bez úplaty pro vlastní potřebu dovozce (příjemce), a je-li dovozcem (příjemcem) občan, i pro vlastní potřebu příslušníků jeho rodiny bydlících s ním ve společné domácnosti, se vybírá clo a náhradní dávka za daň z obratu paušální částkou (dále jen „paušál“).
§ 2
(1) Paušál se vyměřuje podle sazeb stanovených v paušálním sazebníku uvedeném v příloze.
(2) Základem pro vyměření paušálu je cena nebo množství (váha, kusy atd.) dovážených věcí.
(3) Vyměřuje-li se paušál podle ceny věcí, tvoří základ tuzemská maloobchodní cena stejných nebo podobných věcí. Cenu určuje celnice podle svých zkušeností nebo na náklad dovozce (příjemce) podle posudku znalce (u poštovních zásilek hradí náklady znaleckého posudku adresát, pokud zásilku přijme).
(4) Vyměřuje-li se paušál podle váhy věcí, je základem pro vyměření paušálu čistá váha. Z věcí, na které je stanovena za 1 kg sazba 100 Kčs a vyšší, může být paušál vyměřen podle vlastní váhy, lze-li tuto váhu bez obtíží zjistit.
(5) Čistá váha je váha věcí bez dopravního obalu. Vlastní váha je váha věcí bez jakéhokoli obalu.
§ 3
O paušálu platí přiměřeně předpisy o cle. Nejsou dotčeny předpisy o celním osvobození a o řízení před orgány celní správy.
§ 4
Tato vyhláška se nevztahuje na věci, které jsou předmětem obchodu československých socialistických organizací oprávněných k zahraniční obchodní činnosti.1)
§ 5
Zrušuje se vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 190/1964 Sb., o paušálu cla a náhradní dávky za daň z obratu z věcí dovážených bez úplaty.
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ministr:
Ing. Valeš v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 6/1969 Sb.
PAUŠÁLNÍ SAZEBNÍK
 
Položka
Druh zboží
za
sazba
 
DÍL I
 
 
 
Poživatiny, nápoje, tabákové výrobky
 
 
1
Káva a směsi kávy (též s výtažkem)
1 kg
70,-
2
Čaj pravý, koření, žvýkací guma
1 kg
100,-
3
Kávový a čajový výtažek (nescafé, nestea)
1 kg
150,-
4
Kakao a čokoláda
1 kg
40,-
5
Čokoládové výrobky a směsi kakaa
1 kg
30,-
6
Víno hroznové a šumivé:
 
 
 
a) víno hroznové
1 l
5,-
 
b) víno šumivé
1 l
10,-
7
Lihoviny
1 l
40,-
8
Tabákové výrobky
 
 
 
a) cigarety
1 ks
0,10
 
b) doutníky
1 ks
0,30
 
c) tabák všeho druhu
1 ks
100,-
9
Ovoce a zelenina
 
 
 
a) čerstvé
1 kg
5,-
 
Poznámka: 5 kg ovoce a 5 kg zeleniny paušálu nepodléhá
 
 
 
b) sušené nebo jinak upravované, též adjustované
1 kg
10,-
10
Maso a masné výrobky všeho druhu:
 
 
 
a) uherský salám a jeho napodobeniny
1 kg
30,-
 
b) maso syrové
1 kg
5,-
 
c) ostatní
1 kg
10,-
11
Ostatní poživatiny a nápoje:
 
 
 
a) Mlýnské výrobky (mouka, krupice, luštěniny apod.)
1 kg
2,-
 
b) ostatní
1 kg
5,-
 
Položka
Druh zboží
za
sazba
 
DÍL II
 
 
 
Textilní zboží
 
 
12
Příze a nitě:
 
 
 
a) z přírodního hedvábí, nylonu a podobných umělých přediv
1 kg
80,-