dnes je 21.7.2024

Input:

60/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva stavebního průmyslu, platné do 31.12.1955

č. 60/1951 Zb.
[zrušené č. 51/1955 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 24. dubna 1951,
kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva stavebního průmyslu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 57 zákona č. 103/1950 Sb., o národních podnicích průmyslových:
§ 1.
Platnost ustanovení zákona č. 103/1950 Sb. se rozšiřuje na národní podniky v oboru ministerstva stavebního průmyslu s odchylkami uvedenými v §§ 2 až 4.
§ 2.
(1) Posláním národních podniků v oboru působnosti ministerstva stavebního průmyslu je podle plánu uskutečňovat v úseku stavebnictví socialistickou výstavbu a přestavbu našeho národního hospodářství a tím přispívat k vzestupu národního bohatství, ke zvýšení hmotné a kulturní úrovně pracujících a k upevnění moci pracujícího lidu. Aby národní podniky plnily toto poslání, dbají o soustavné rozvíjení výrobních sil ve stavebnictví a o zvyšování produktivity práce a hospodárnosti.
(2) Národní podniky v oboru působnosti ministerstva stavebního průmyslu v rámci jednotného hospodářského plánu vyrábějí stavební hmoty a konají práce a provádějí dodávky všeho druhu, jichž je třeba k provedení jakýchkoli staveb.
§ 3.
Ministr stavebního průmyslu rozhodne, přihlížeje ke druhu podnikové činnosti, zda u národního podniku bude jeden z jeho závodů určen jako základní závod, jehož správa bude zároveň obstarávat správu národního podniku.
§ 4.
Pro Československé stavební závody, národní podnik, platí zákon č. 103/1950 Sb. se změnami a v rozsahu stanoveném v § 10 zákona č. 121/1948 Sb., o znárodnění ve stavebnictví, ve znění zákona č. 58/1951 Sb.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr stavebního průmyslu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v.r.
Dr. Ing. Šlechta v.r.