dnes je 2.12.2023

Input:

60/1967 Sb., Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů

č. 60/1967 Zb.
[zrušené nepriamo č. 11/1971 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství
ze dne 1. června 1967,
kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce č. 64/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
Ministerstvo školství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Ústřední radou odborů podle § 37 odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon):
Čl.
Příloha 1 k vyhlášce č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů se mění a doplňuje takto:
 
Označení učebního oboru
Číslo
Název
Vyhrazeno pro
hochy - H
dívky - D
Stručný popis
Doba učebního poměru pro mládež, která ukončila povinnou školní docházku
celkem
(roků
z toho délka přípravného období (měs.)
07 - Stavební hmoty, keramika a sklářství
0701
strojník pro
H
Úprava surovin. Výroba cementu
3
22
 
výrobu
 
a výroba vápna. Obsluha
 
 
 
stavebních
 
cementářských a vápenických
 
 
 
hmot
 
pecí. Ruční a strojní
 
 
 
 
 
zpracování kovů, montáž a
 
 
 
 
 
údržba cementářských a
 
 
 
 
 
vápenických agregátů.
 
 
10 Textil a oděvnictví
1050
kloboučnický
H, D
Ruční a strojní výroba
2
10
 
plsťař,
 
kloboučnických polotovarů.
 
 
 
kloboučnická
 
Běžné seřizování a údržba
 
 
 
plsťařka
 
strojů pro zpracování
 
 
 
 
 
kloboučnické plsti.
 
 
 
 
 
12 - potravinářství
 
 
1201
mlynář
H
Zpracování obilovin na mouku a
3
22
 
 
 
ostatní mlynářské výrobky.
 
 
 
 
 
Skladování a čištění obilí.
 
 
 
 
 
Obsluha a běžná údržba
 
 
 
 
 
mlýnského strojního zařízení.
 
 
 
 
 
Provádění laboratorních
 
 
 
 
 
zkoušek.
 
 
1205
cukrovinkář,
H, D
Výroba čokolád a cukrovinek
2
10
 
cukrovinkářka
 
všech druhů. Obsluha a běžná
 
 
 
 
 
údržba používaných strojů a
 
 
 
 
 
zařízení.
 
 
1221
průmyslový
H, D
Průmyslová výroba krmiv,
3
22
 
krmivář,
 
míchání hnojiv, příjem a
 
 
 
průmyslová
 
skladování surovin, příprava
 
 
 
krmivářka
 
osiv a sadby. Obsluha a běžná
 
 
 
 
 
údržba strojů a zařízení ve
 
 
 
 
 
výrobnách krmiv, míchárnách
 
 
 
 
 
hnojiv, skladech a sušárnách.
 
 
13 - Zemědělství a lesní hospodářství
1324
pěstitel
H, D
Obsluha strojů mechanizované
2
6
 
mechanizátor,
 
rostlinné výroby, běžné opravy strojů.
 
 
 
pěstitelka
 
 
 
 
 
mechanizátorka
 
 
 
 
1325
chovatel
H, D
Ošetřování jednotlivých druhů
2
6
 
mechanizátor,
 
hospodářských zvířat v
 
 
 
chovatelka
 
mechanizované živočišné výrobě.
 
 
 
mechanizátorka
 
 
 
 
15 - Obchod, pohostinství a různé nevýrobní služby
1515
knihkupec,
H, D
Nabídka a prodej knih,
3
18
 
knihkupkyně
 
hudebnin a gramofonových
 
 
 
 
 
desek, jejich odborné
 
 
 
 
 
uskladňování, propagační a
 
 
 
 
 
náborové akce s knihou.
 
 
 
 
 
Administrativní práce v knihkupectví.
 
 
 
Označení učebního oboru
úplné střední všeobecné vzdělání
Označení kategorie měsíční odměny a
Počet učňů na jednoho mistra odborného výcviku
Číselný znak odpovídajících učebních oborů podle dosavadních předpisů
(celkem roků)
z toho délka přípravného období (měs.)
Číslo
Název
 
 
 
 
 
sklářství
 
 
 
 
 
 
0701
strojník pro
1
8
A
8 - 10
0701
 
výrobu
 
 
 
 
 
 
stavebních
 
 
 
 
 
 
hmot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1050
kloboučnický
1
6
B
8 - 12
1050
 
plsťař,
 
 
 
 
 
 
kloboučnická
 
 
 
 
 
 
plsťařka