dnes je 3.12.2023

Input:

66/1967 Zb., Redakční sdělení o opravě tiskové chyby

66/1967 Zb.
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu
Vo vyhláške č. 57/1967 Zb. v § 2 ods. 1 písm. b) bol zamenený prvý riadok za iný [z § 3 ods. 1 písm. b)]; tento riadok znie správne takto: „b) údaji o kvalitativním a kvantitativním chemic-“
Redakcia