dnes je 19.7.2024

Input:

70/1951 Sb., Nařízení o právu příslušníka Pohraniční stráže použít zbraně, platné do 26.8.1991

č. 70/1951 Zb.
[zrušené č. 333/1991 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra národní bezpečnosti
ze dne 14. července 1951
o právu příslušníka Pohraniční stráže použít zbraně.
Ministr národní bezpečnosti nařizuje podle § 8 zákona ze dne 11. července 1951, č. 69/1951 Sb., o ochraně státních hranic:
§ 1.
Příslušník Pohraniční stráže použije při výkonu své pravomoci zbraně, zachovávaje potřebnou opatrnost:
a) proti osobám, které na území republiky neoprávněně přešly nebo se po území republiky neoprávněně pokoušejí přejít státní hranice a na výstrahu se nezastaví;
b) bez výstrahy, je-li zjevně podniknut útok proti příslušníku Pohraniční stráže, proti jiné osobě, proti stanovišti, které střeží, nebo proti sousednímu stanovišti;
c) bez výstrahy k zamezení útěku osob zatčených, zadržených nebo nebezpečných pachatelů trestných činů, nelze-li jinak útěku zabránit;
d) proti osobám, které se zprotiví služebním zákrokům příslušníka Pohraniční stráže, nelze-li jinak a přes výstrahu překonat odpor, směřující ke zmaření služebního zákroku.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Zápotocký v. r.
Kopřiva v. r.