dnes je 2.12.2023

Input:

75/1970 Sb., Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 91/1968 Sb. a č. 179/1968 Sb.

č. 75/1970 Zb.
[zrušené nepriamo č. 128/1975 Zb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 9. července 1970,
jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 91/1968 Sb. a č. 179/1968 Sb.
Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou Československého revolučního odborového hnutí podle § 143 odst. 1 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákonů č. 89/1968 Sb., č. 161/1968 Sb. a č. 71/1970 Sb.:
Čl. I
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 91/1968 Sb. a č. 179/1968 Sb., se mění takto:
1. § 16a včetně nadpisů se zrušuje.
2. § 27 odst. 2 písm. a) zní:
„a) jednotlivá osoba je odkázána na příjem nedosahující 500 Kčs měsíčně nebo manželská dvojice (druh a družka) na příjem nedosahující 850 Kčs měsíčně;“
3. § 28 včetně nadpisu se zrušuje.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1970.
 
Ministr:
Štanceľ v. r.