dnes je 2.12.2023

Input:

82/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se zvýhodňuje placení nájemného

č. 82/1953 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. září 1953,
kterým se zvýhodňuje placení nájemného.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Nájemné z bytů platí se měsíčně pozadu, a to nejpozději pátého dne měsíce následujícího. Ujednání o jiném placení nájemného jsou neplatná.
(2) Stejně platí, jde-li o nájem části bytů, jiných místností nebo celých budov.
§ 2.
Ustanovení odporující tomuto nařízení se zrušují; zrušují se zejména
1.ustanovení § 12 odst. 1 věty druhé zákona č. 80/1952 Sb., o domovní dani, pokud ukládá povinnost platit nájemné předem,
2. ustanovení § 8 nařízení ministra spravedlnosti č. 157/1950 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníka, a § 9 uvedeného nařízení ve znění nařízení ministra spravedlnosti č. 50/1953 Sb., kterým se částečně mění placení nájemného.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1953; provede je ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastěnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Dr. Škoda v. r.