dnes je 3.12.2023

Input:

82/1960 Sb., Vládní nařízení o opravě vládního nařízení č. 34/1959 Sb., kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina socialistické práce", platné do 14.10.1990

č. 82/1960 Zb.
[zrušené č. 404/1990 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. června 1960
o opravě vládního nařízení č. 34/1959 Sb., kterým se upravuje udělování čestného titulu „Hrdina socialistické práce“
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle §§ 1 a 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
Čl. I
Vzhledem k tomu, že v článku VII stanov čestného titulu „Hrdina socialistické práce“, jež jsou součástí vládního nařízení č. 34/1959 Sb., kterým se upravuje udělování čestného titulu „Hrdina socialistické práce“, bylo stranické vyznamenání „Za zásluhy - 10 let Lidových milicí“, nepřesně označeno, upravuje se odstavec 2 a 3 článku VII stanov takto:
„(2) Na pravé straně prsou zleva doprava se řadí v tomto pořadí:
stříbrná hvězda Řádu 25. února 1948,
hvězda I. stupně Čs. vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“,
zlatá hvězda Čs. velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova,
vyznamenání „Za zásluhy - 10 let Lidových milicí“ I. stupně,
hvězda II. stupně Čs. vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“,
stříbrná hvězda Čs. velitelského řádu Jana Žižky, z Trocnova,
vyznamenání „Za zásluhy - 10 let Lidových milicí“ II. stupně,
zlatá hvězda Čs. vojenského řádu „Za svobodu“.
(3) Nosí-li se pouze stužky řádů a vyznamenání, nosí se vždy na levé straně prsou a řadí se zprava doleva v tomto pořadí:
stužka
Řádu Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti,
stříbrné hvězdy Řádu 25. února 1948,
hvězdy I. stupně Čs. vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“,
zlaté hvězdy Čs, velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova,
Řádu republiky,
Řádu rudé zástavy,
Řádu rudého praporu práce,
Řádu rudé hvězdy,
Řádu práce,
Řádu rudé hvězdy práce,
laureáta státní ceny Klementa Gottwalda,
stříbrné medaile Řádu 25. února 1948,
vyznamenání „Za zásluhy - 10 let Lidových milicí“ I. stupně,
hvězdy II. stupně Čs. vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“,
stříbrné hvězdy Čs. velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova,
bronzová medaile Řádu 25. února 1948,
vyznamenání „Za zásluhy - 10 let Lidových milicí“ II. stupně,
kříže Čs. vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“,
zlaté hvězdy Čs. vojenského řádu „Za svobodu“ a stužky ostatních řádů a vyznamenání ve stejném pořadí jako řády a vyznamenání in natura (odstavec 1).“
Čl. II
Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 18. června 1959; provedou je všichni členové vlády.
 
Široký v. r.
Dolanský v. r.
Kopecký v. r.
Barák v. r.
inž. Šimůnek v. r.
inž. Jankovcová v. r.
dr. Kyselí v. r.
Plojhar v. r.
David v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
Krosnář v. r.
generál armády Lomský v. r.
Machačová v. r.
dr. Nejedlý v. r.
Poláček v. r.
Štrougal v. r.
Uher v. r.
Beran v. r.
Jonáš v. r.
dr. Kahuda v. r.
Reitmajer v. r.
dr. Škoda v. r.
dr. Vlasák v. r.
Brabec v. r.
inž. Černý v. r.
dr. Neuman v. r.
Ouzký v. r.
Pospíšil v. r.
inž. Púčik v. r.