dnes je 3.12.2023

Input:

83/1965 Sb., Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 550. výročí upálení mistra Jana HUSA, platné do 30.6.2000

č. 83/1965 Zb.
[zrušené č. 278/2000 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 26. července 1965
o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 550. výročí upálení mistra Jana HUSA
Ministr financí vyhlašuje podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) U příležitosti zahájení mezinárodního symposia „Symposium hussianum pragense“ v srpnu 1965 se vydávají k 550. výročí upálení mistra Jana Husa pamětní stříbrné desetikoruny.
(2) Pamětní stříbrné desetikoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha desetikoruny je 12 g. Při ražbě je dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr desetikoruny je 30 mm, její hrana je hladká s nápisem „550 let upálení M. JANA HUSA“, který je proveden vlisem.
(3) Na líci pamětní stříbrné desetikoruny je státní znak Československé socialistické republiky, okolo něho v kruhu nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a dole jako rozdělovací znaménko hlavice husitského palcátu. Značka autora akademického sochaře Zdeňka Kolářského „ZK“ je vkomponována do husitského palcátu.
(4) Na rubu pamětní stříbrné desetikoruny je zobrazeno poprsí (pravý profil) mistra Jana HUSA v dobovém oděvu a pokrývce hlavy. Podoba mistra Jana HUSA zdůrazňuje v souladu s historickými prameny zejména bojovnost a cílevědomost ideologa budoucí sociální revoluce a zpodobuje ho v údobí vrcholu jeho tvůrčích sil. Na okraji v neuzavřeném kruhu je nápis „MISTR JAN HUS 1415 - 1965“. Označení hodnoty „Kčs 10“ je uprostřed dole. Jméno autora profesora Karla Lidického, zasloužilého umělce, laureáta státní ceny a nositele Řádu republiky „K Lidický“ je umístěno vlevo dole nad označením hodnoty.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
První náměstek ministra:
Lér v. r.