dnes je 30.9.2023

Input:

85/1945 Sb., Dekret presidenta republiky, kterým se ruší školné na státních středních školách

č. 85/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 21. září 1945,
kterým se ruší školné na státních středních školách.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Školné se na státních středních školách neplatí.
§ 2.
Všechna ustanovení, jež jsou v rozporu s tímto dekretem, pozbývají účinnosti.
§ 3.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem 1. září 1945; provede jej ministr školství a osvěty.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Nejedlý v. r.