dnes je 2.12.2023

Input:

89/1966 Sb., Vládní nařízení o udělování čestného odznaku "Za ochranu hranic ČSSR", platné do 7.7.1971

č. 89/1966 Zb.
[zrušené č. 61/1971 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. listopadu 1966
o udělování čestného odznaku „Za ochranu hranic ČSSR“
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 odst. 4 zákona č. 62/1962 Sb., o propůjčování vyznamenání:
§ 1
Čestný odznak „Za ochranu hranic ČSSR“ zřízený vládním nařízením č. 60/1962 Sb. se uděluje příslušníkům ozbrojených sborů ministerstva vnitra, vojákům, členům Pomocné stráže Pohraniční stráže a Veřejné bezpečnosti a jiným občanům, kteří se zvlášť zasloužili při zajišťování ochrany státních hranic, soustavně dosahují takových výsledků, že se stávají příkladem ostatním nebo kteří dokázali mimořádnou obětavost nebo odvahu.
§ 2
Čestný odznak „Za ochranu hranic ČSSR“ uděluje ministr vnitra; vojákům a členům Pomocné stráže jej uděluje ministr národní obrany. Odevzdává jej příslušný ministr nebo funkcionář jím pověřený. Nositel čestného odznaku obdrží zároveň listinu o jeho udělení (dekret).
§ 3
Vládní nařízení č. 60/1962 Sb., o udělování čestného odznaku „za ochranu hranic ČSSR“, se zrušuje.
§ 4
Toto vládní nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Lenárt v. r.