dnes je 2.12.2023

Input:

9/1958 Sb., Vládní nařízení o nové organisaci státní správy na úseku energetiky a vodního hospodářství

č. 9/1958 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. března 1958
o nové organisaci státní správy na úseku energetiky a vodního hospodářství
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1
(1) Zrušuje se Ústřední správa vodního hospodářství.
(2) Z ministerstva energetiky se zřizuje ministerstvo energetiky a vodního hospodářství.
(3) Na ministerstvo energetiky a vodního hospodářství přechází dosavadní působnost ministerstva energetiky, jakož i působnost Ústřední správy vodního hospodářství s výjimkami uvedenými v § 2.
§ 2
Ministerstvu zemědělství a lesního hospodářství příslušejí věci vodohospodářských meliorací zemědělských pozemků včetně všech hlavních melioračních zařízení (koster), vodních toků, s výjimkou hraničních toků, do povodí 150 km2 a jejich úprav, pokud je jich třeba k provedení vodohospodářských meliorací a k přímému zvýšení výnosnosti zemědělských pozemků, rybníků vybudovaných pro zemědělské účely, jakož i výzkumu v oboru vodohospodářských meliorací.
§ 3
Orgánem státní správy na úseku vodního hospodářství na Slovensku je Správa vodního hospodářství na Slovensku, v jejímž čele je předseda jmenovaný Sborem pověřenců.
§ 4
Podrobné vymezení úkolů ministerstva energetiky a vodního hospodářství a Správy vodního hospodářství na Slovensku, jakož i úkolů ministerstva zemědělství a lesního hospodářství na úseku vodního hospodářství provede vláda.
§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1958; provedou je všichni členové vlády.
 
Novotný v. r.
Široký v. r.
Dolanský v. r.
Kopecký v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Poláček v. r.
Barák v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Dr. Kyselý v. r.
Plojhar v. r.
Bakuľa v. r.
David v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
Krosnář v. r.
Machačová v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Tesla v. r.
Uher v. r.
Beran v. r.
Jonáš v. r.
Reitmajer v. r.
Dr. Škoda v. r.
Ing. Černý v. r.
Dvořák v. r.
Dr. Kahuda v. r.
generálplukovník Lomský v. r.
Dr. Neuman v. r.
Ouzský v. r.
Pospíšil v. r.
Ing. Púčik v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Zatloukal v. r.