dnes je 9.12.2023

Input:

9/1961 Sb., Rozpočtový zákon na rok 1961

č. 9/1961 Zb.
Rozpočtový zákon na rok 1961
ze dne 18. ledna 1961
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Úkoly státního rozpočtu na rok 1961
Státní rozpočet na rok 1961 zajišťuje v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství finanční prostředky k zabezpečení úkolů prvního roku třetí pětiletky.
§ 2
Stanovení výše státního rozpočtu
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu se stanoví částkou
112 534 445 000 Kčs, celkové výdaje se stanoví částkou
111 915 307 000 Kčs, takže vyplývá přebytek 619 138 000 Kčs.
(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy i výdaje činí 34 253 796 000 Kčs.
§ 3
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1961.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
 
Příloha č. 1 zákona č. 9/1961 Sb.
Celkový přehled státního rozpočtu Československé socialistické republiky na rok 1961
 
Příjmy
Kčs
(v tisících)
Výdaje
Kčs
(v tisících)
Příjmy od socialistického sektoru
97.255,420
Hospodářství
57.222,243
 
 
Kulturní a sociální opatření
42.440,932
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva
11.777,304
Obrana a bezpečnost
9.512,271
Ostatní příjmy
3.501,721
Správa
2.739,861
Úhrn
112.534,445
Úhrn
111.915,307
Přebytek 619,138.000 Kčs
Úhrn rozpočtů národních výborů obsažených ve státním rozpočtu
 
Příjmy
Kčs
(v tisících)
Výdaje
Kčs
(v tisících)
Přímé příjmy
14.648,917
Hospodářství
13.224,416
Příděl ze státního rozpočtu
19.486,430
Kulturní a sociální opatření
19.604,879
 
 
Správa
1.542,950
Úhrn
34.253,796
Úhrn
34.253,796
Příloha č. 2 zákona č. 9/1961 Sb.
Přehled příjmů a výdajů jednotlivých krajů
(v tisících Kčs)
 
Kraj
Přímé příjmy
Příděly ze stát. rozpočtu
Úhrn příjmů
Úhrn výdajů
Národní výbor hl. m. Prahy
1.246,978
1.091,056
2.338,034
2.338,034
Středočeský
1.602,738
1.178,537
2.781,275
2.781,275
Jihočeský
780,231
1.139,897
1.920,128
1.920,128
Západočeský
904,308
1.903,049
2.807,357
2.807,357
Severočeský
1.389,392
1.869,701
3.259,093
3.259,093
Východočeský
1.464,728
1.371,973
2.836,701
2.836,701
Jihomoravský
2.238,244
1.649,590
3.887,834
3.887,834
Severomoravský
1.795,149
2.682,288
4.477,437
4.477,437
Západoslovenský
1.461,191
2.367,251
3.828,442
3.828,442
Středoslovenský
933,554
1.955,523
2.889,077
2.889,077
Východoslovenský
832,404
2.396,014
3.228,418
3.228,418
Úhrn
14.648,917
19.604,879
34.253,796
34.253,796