dnes je 2.12.2023

Input:

93/1960 Sb., Nařízení ministra školství a kultury o označování absolventů studijních oborů technická a jaderná fyzika a jaderné inženýrství, platné do 31.8.1961

č. 93/1960 Zb.
[zrušené č. 94/1961 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra školství a kultury
ze dne 15. června 1960
o označování absolventů studijních oborů technická a jaderná fyzika a jaderné inženýrství
Ministr školství a kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými členy vlády podle § 21 odst. 4 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb.:
§ 1
Absolventi studijních oborů technická a jaderná fyzika a jaderné inženýrství se označují takto:
a) absolventi studijního oboru technická a jaderná fyziky „inženýr technické fyziky“,
b) absolventi studijního oboru jaderné inženýrství „inženýr jaderné techniky“.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 15. června 1960.
 
Široký v. r.
Kahuda v. r.