dnes je 9.12.2023

Input:

93/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Aktech Světové poštovní unie, sjednaných ve Vídni dne 10. července 1964

č. 93/1969 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 20. června 1969
o Aktech Světové poštovní unie, sjednaných ve Vídni dne 10. července 1964
Na XV. kongresu Světové poštovní unie ve Vídni byly dne 10. července 1964 sjednány:
1. Ústava Světové poštovní unie.
2. Generální řád Světové poštovní unie.
3. Světová poštovní úmluva.
4. Ujednání o poštovních balících.
5. Ujednání o cenných psaních a cenných krabicích.
6. Ujednání o poštovních poukázkách a poštovních cestovních bonech.
7. Ujednání o zásilkách na dobírku, s jejich závěrečnými protokoly a prováděcími řády.
President republiky Akty Světové poštovní unie ratifikoval a ratifikační listina byla uložena u švýcarské vlády, depozitáře Aktů, dne 20. května 1966.
Pro Československou socialistickou republiku vstoupily Akty v platnost dnem 20. května 1966.
Ověřené kopie Aktů jsou uloženy v archivu ministerstva zahraničních věcí1) .
 
Ing. Marko v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Francouzský text Aktů je k dispozici u Federálního výboru pro pošty a telekomunikace v Praze 3, Olšanská 5. Český překlad byl vydán pod názvem (Akty Světové poštovní unie, Vídeň 1964) a je k nahlédnutí u všech krajských a okresních správ spojů.