dnes je 3.12.2023

Input:

94/1967 Zb., Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad

94/1967 Zb.
VYHLÁŠKA
Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici
z 10. augusta 1967,
ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
§ 1
Rada Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad:
Mestský národný výbor Nová Baňa, okres Žiar nad Hronom.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1967.
 
Tajomník:
Janečko v.r.
Predseda:
Belovický v.r.