dnes je 9.12.2023

Input:

95/1962 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v roce 1963

č. 95/1962 Zb.
VYHLÁŠKA
Ústřední rady odborů
ze dne 22. září 1962
o přesunu pracovní doby v roce 1963
V zájmu hospodárnějšího rozložení pracovní doby, i proto, aby pracující mohli lépe využít souvislých dnů pracovního volna k svému oddechu, stanovila
vláda Československé socialistické republiky
na návrh Ústřední rady odborů (§ 11 zákona č. 45/1956 Sb., o zkrácení pracovní doby), usnesením ze dne 12. září 1962 č. 869, že
1. v roce 1963 se provádějí tyto přesuny pracovní doby:
a) úterý dne 30. dubna je dnem pracovního klidu a pracovní doba na něj připadající se přesouvá na neděli dne 28. dubna; pracovní doba připadající na sobotu dne 27. dubna se přesouvá na pondělí dne 29. dubna a naopak pracovní doba připadající na pondělí dne 29. dubna se přesouvá na sobotu dne 27. dubna;
b) pátek dne 10. května je dnem pracovního klidu a pracovní doba na něj připadající se přesouvá na neděli dne 5. května; sobota dne 11. května je dnem pracovního klidu a pracovní doba na ni připadající se přesouvá na středu dne 8. května; pracovní doba připadající na středu dne 8. května přesouvá se na neděli dne 12. května;
c) pondělí dne 23. prosince je dnem pracovního klidu a pracovní doba připadající na tento den se přesouvá na sobotu dne 21. prosince; pracovní doba připadající na sobotu dne 21. prosince se přesouvá na neděli dne 22. prosince; úterý dne 24. prosince je dnem pracovního klidu a pracovní doba připadající na tento den se přesouvá na neděli dne 29. prosince;
d) pracovní doba připadající na sobotu dne 28. prosince se přesouvá na úterý dne 31. prosince a naopak pracovní doba připadající na úterý dne 31. prosince se přesouvá na sobotu dne 28. prosince;
2. přesuny pracovní doby se netýkají pracovišť nepřetržitě provozovaných.
Vláda dále uložila
1. radám krajských a okresních národních výborů zajistit autobusovou a místní dopravu pracujících a žáků a provoz jeslí, mateřských škol, školních družin a klubů;
2. ministru dopravy a spojů zajistit železniční dopravu pracujících a žáků a službu spojů;
3. ministrům vnitřního obchodu a potravinářského průmyslu, radám krajských a okresních národních výborů a doporučuje předsedovi Ústředního svazu spotřebních družstev učinit potřebná opatření k zajištění plynulého zásobování a některých služeb pro pracující, zejména vymezit přiměřenou prodejní dobu v uvedených dnech pracovního klidu a zajistit v těchto dnech dodávku masa, mléka, másla, chleba a pečiva obchodu, se zřetelem na úpravu pracovní doby podle tohoto usnesení;
4. všem ministrům, vedoucím ústředních úřadů (orgánů) a radám krajských a okresních národních výborů, jejichž podřízené organizace uplatňují nároky na přepravu, učinit potřebná opatření, aby nakládání a vykládání železničních vagónů v uvedených dnech pracovního klidu nepokleslo pod 90 procent měsíčního průměru denní nakládky a vykládky;
5. ministru paliv a energetiky zajistit ve dnech pracovního klidu plynulé zásobování podniků s nepřetržitým provozem, které jsou zásobovány přímo jednotlivými doly pomocí transportních zařízení.
Současná vláda zmocnila všechny ministry, vedoucí ústředních výborů povolit po projednání s ústředním výborem