dnes je 9.12.2023

Input:

95/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotných mezinárodních ustanoveních týkajících se výstroje motorových vozidel (Předpisy č. 4, 6, 7 a 8)

č. 95/1969 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 27. června 1969
o jednotných mezinárodních ustanoveních týkajících se výstroje motorových vozidel (Předpisy č. 4, 6, 7 a 8)
Na základě Dohody o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel, Ženeva, 20. března 1958 (č. 176/1960 Sb.) Československá socialistická republika sdělila generálnímu tajemníkovi OSN, že bude napříště používat
1. Jednotná ustanovení týkající se homologace světel pro osvětlení státní poznávací značky motorových vozidel (vyjma motocyklů) a jejich přívěsů (Předpis č. 4).
2. Jednotná ustanovení týkající se homologace ukazatelů směru motorových vozidel (vyjma motocyklů) a jejich přívěsů (Předpis č. 6).
3. Jednotná ustanovení týkající se homologace světel obrysových, světel koncových a světel brzdových motorových vozidel (vyjma motocyklů) a jejich přívěsů (Předpis č. 7).
4. Jednotná ustanovení týkající se homologace světlometů pro automobily, dávající asymetrické tlumené světlo a dálkové světlo nebo některé z těchto světel, osazených halogenními žárovkami (žárovkami H 1) a homologace žárovek H 1 (předpis č: 8).
Pro československou socialistickou republiku vstoupily v platnost Předpisy č. 4, 6, 7 a 8 dnem 17. června 1969.
Do českého znění Předpisů č. 4, 6, 7 a 8 lze nahlédnout v Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací v Praze1) .
 
Ing. Marko v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1České znění Předpisů č. 4, 6, 7 a 8 lze rovněž objednat pod č. 0188524/28007, 0222957/32917, 0222958/32918, 0222139/32805 v ÚVTEI, Praha 1, Konviktská č. 5.