dnes je 8.12.2023

Input:

97/1951 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

č. 97/1951 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 11. prosince 1951
o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 292/1948 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:
§ 1.
Celní sazebník se mění a doplňuje takto:
1. Poznámka k saz. čís. 14 zní: za 100 kg
„Poznámka. Datle dovážené k výrobě cukrovinek na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením 50,-“.
2. Sazební číslo 19 zní:
„19. Cukr řepový a všechen cukr stejného chemického složení, bez zřetele na stupeň čistoty, s výjimkou melasy; cukr invertní 600,-“.
3. Poznámka 2 k saz. čís. 23 se zrušuje.
4. Poznámka k saz. čís. 33 se zrušuje.
5. Sazební položka 41 a) zní: z ceny
„a) cibule 30 %“.

6. Poznámka k saz. čís. 41 zní:
„Poznámka. Cibule dovážená k výrobě rybích konserv 7,5 %“.
7. Poznámka k saz. čís. 44 zní:
„Poznámka. Sušené řepné řízky nevyloužené, sušené brambory a bramborová moučka, vše ke krmným účelům, na osvědčení ministerstva zemědělství, od 1. ledna 1952 do 31. prosince 1952 beze cla“.
8. Poznámka k saz. pol. 47 a) se zrušuje.
9. Sazební položka /56d/ zní: z ceny
„d) vinná réva 1 %“.
10. Sazební číslo 80 zní: z ceny
„80. Med včelí a umělý 30 %“.
Poznámky za tímto číslem se nemění.
11. Sazební položka /96a/ zní:
„a) nečistý, polotovary vznikající při výrobě parafinu a minerální oleje mazací, které mají při 15°C máslovitou konsistenci za 100 kg ........................ 220,-“.
12. Sazební číslo 155 zní:
„155. Silice, účinné součásti silic a umělé látky vonné:
a) silice anýzová, badiánová, jalovcová a peprnomátová;
anethol a menthol .................................... 1.000,-
b) ostatní ....................................................... 400,-“.

Poznámka k saz. pol. /155a/ zůstává nezměněna.
13. Sazební číslo 175 zní:
„175. Ropa:
a) z níž se vydestiluje nejvýše 30 objemových procent při destilaci do 150°C, je-li určena k průmyslovému zpracování na minerální oleje 1,- z vlastní váhy
b) jiná ropa 50,- z vlastní váhy“.
14. Sazební položka /200b/ zní: z ceny
„b) punčochy a ponožky 25 %“.
15. Sazební položka /233b/ zní:
„b) punčochy a ponožky 25 %“.
16. Poznámka k saz. pol. /244a/ se zrušuje.
17. Sazební položka /252b/ zní:
„b) punčochy a ponožky:
1. z přírodního nebo floretového hedvábí, též s přimíšením umělého nebo floretového hedvábí 30 %
2. z umělého hedvábí bez přimíšení přírodního nebo floretového hedvábí 25 %“.
18. Sazební položka /258b/ zní:
„b) punčochy a ponožky 25 %“.
19. Poznámka 4 za saz. čís. 284 zní:
„4. Zboží saz. pol. /284b/ 2:
a) Celulosa dovážená k výrobě papíru natronového, cigaretového a karbonového, k výrobě papíru na vulkanfibr, k výrobě holleritového kartonu, k výrobě lesklé lepenky isolační pro elektrotechnické účely, k nitraci nebo k výrobě viskosy od 1. ledna 1952 do 31. prosince 1952 beze cla
b) celulosa dovážená k jinému účelu od 1. ledna 1952 za 100 kg do 31. prosince 1952 10,-“.
20. Sazební číslo 356 zní:
„356. Dřevěné zboží výslovně nejmenované, též hoblované (hladce nebo profilovaně), zhruba osoustruhované nebo zhruba vyřezávané, též sklížené, spárované nebo jiným způsobem sestavené, a to surové, mořené, barvené,