dnes je 3.12.2023

Input:

97/1953 Sb., Vládní nařízení o vysoké stranické škole při Ústředním výboru Komunistické školy Československa, platné do 31.8.1961

č. 97/1953 Zb.
[zrušené č. 86/1961 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. listopadu 1953
o vysoké stranické škole při Ústředním výboru Komunistické strany Československa.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) „Vysoká stranická škola při Ústředním výboru Komunistické strany Československa“, zřízená usnesením Ústředního výboru Komunistické strany Československa ze dne 19. ledna 1953, má postavení vysoké školy.
(2) Absolventi této školy mají práva a povinnosti absolventů ostatních vysokých škol. Jejich rozmisťování provádí Ústřední výbor Komunistické strany Československa.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr školství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Štoll v. r.