Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok218/2018 Z.z.; Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov
 • Zámok217/2018 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • Zámok216/2018 Z.z.; Zákon o rybárstve a o doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zámok215/2018 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona 125/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • Zámok214/2018 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok25/2018 Zb. rozh.; Súd opätovne konajúci o žalobe o splnení povinnosti v peniazoch, po tom, ako bolo jeho skoršie rozhodnutie zrušené dovolacím súdom a vec mu bola vrátená na ďalšie konanie, prihliadne podľa § 154 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (teraz ...
 • Zámok58/2016 Zb. ÚS.; Právne perfektné je len také podanie písomného oznámenia, ktoré je doručené Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady Slovenskej republiky ako kolektívnemu orgánu, a nie jednotlivému poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok11/2018 F.s.; Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021
 • Zámok10/2018 F.s.; Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/10386/2018-721 k postupu zdaňovania virtuálnych mien
 • Zámok9/2018 F.s.; Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/008872/2018-441 na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2017 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu
 • Zámok8/2018 F.s.; Dodatok 1 k Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/009754/2016-442
 • 7/2018 F.s.; Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/020525/2017-724 k postupom v rámci procedúry vzájomnej dohody
ďalšie ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Ukážka obsahu:

Novela zákona o ŠFRB súvisí so zmenami pri čerpaní eurofondov

3.6.2015, Zdroj: SITA

Návrh novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý v stredu 27. mája 2015 schválila vláda, súvisí so zmenenými podmienkami pri využívaní eurofondov v novom programovom období 2014 - 2020. Zároveň reaguje na zmenené tepelno-technické požiadavky na stavby a obsahuje aj úpravy vyplývajúce z praxe. Novelu predložilo ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, po schválení v parlamente bude

...
Koniec ukážky
...

Prístup k tomuto dokumentu majú iba zákazníci portálu www.onlinezakony.sk.

som registrovaný na  www.onlinezakony.sk:

 • Prihláste sa svojím užívateľským menom a osobným heslom.

Nie som registrovaný:

 • Zaregistrujte sa. Prinesie Vám to radu výhod:
  • Každý týždeň obdržíte ZADARMO do svojej e-mailovej schránky prehľad legislatívnych noviniek.

  • Získate okamžitý prístup do aktualít na portáli  www.onlinezakony.sk.

  • Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.

 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore