Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok193/2017 Z.z.; Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 165/2014 Z. z. o filmovom projekte
 • Zámok192/2017 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní
 • Zámok191/2017 Z.z.; Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok
 • Zámok190/2017 Z.z.; Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní
 • Zámok189/2017 Z.z.; Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok43/2017 Zb. rozh.; č. 43/2017 Zb. rozh.
 • Zámok75/2015 Zb. ÚS.; APLIKOVATEĽNOSŤ NIEKTORÝCH ČLÁNKOV DOHOVORU O PRÁVACH OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM V KONANÍ PRED ÚSTAVNÝM SÚDOM
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • 9/2017 F.s.; Dodatok 17 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok8/2017 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. apríla 2017 MF/008740/2017- 421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
 • Zámok7/2017 F.s.; Metodické usmernenie MF/013682/2017-441 zo dňa 07. 06. 2017 k postupu zúčtovania preplatkov vzniknutých obciam a vyšším územným celkom z preddavkov určených na úhradu elektrickej energie, vody, plynu, tepla, periodickej a neperiodickej tlače a nájomného za rok 2016
 • Zámok6/2017 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/11364/2017-732 o uverejnení vzoru tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky 63/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového ...
 • Zámok5/2017 F.s.; Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/011417/2017-243 k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol, vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi, auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami Ministerstva financií Slovenskej republiky oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity
ďalšie ...
 

Vážená pani, vážený pán,

 

vitajte v on-line právnom systéme Online zákony - Zákony, judikatúra a literatúra 2017.

Práve tu nájdete právny stav SR k: 26. júla 2017

Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti v júni 2017 mierne stúpol
26.7.2017, zdroj: SITA
Sociálna poisťovňa vyplatila v júni tohto roka dávku v nezamestnanosti takmer 32 tisíc osobám. V porovnaní s piatym mesiacom tohto roka išlo o nárast o 354 ľudí. Medziročne sa počet poberateľov dávky v nezamestnanosti minulý mesiac znížil o 2 tisíc osôb. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.
Dokumenty

Od septembra 2017 sa zmení vyplácanie dopravného pre žiakov
25.7.2017, zdroj: SITA
Od septembra 2017 sa zmení vyplácanie dopravného pre žiakov. Kým dnes rodič žiaka mesačne príde po príspevok na dopravné do školy, ktorá mu ho vyplatí, nový model počíta s tým, že rezort presunie peniaze na dopravné na VÚC. Dieťa s preukážkou od vyššieho územného celku by následne malo mať automaticky zabezpečenú dopravu. Vyplýva to z novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.
Dokumenty

Prehľad zmien právnych predpisov od 17.7.2017 do 23.7.2017
24.7.2017, zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi zákonmi vyhlásenými v uplynulom týždni sa nachádza aj vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní.
Dokumenty

Vláda SR od 26.6.2017 do 23.7.2017
24.7.2017, zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi práve prerokovávanými dokumentmi sa nachádza aj návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Dokumenty


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this:
  hore