dnes je 22.6.2024

Input:

Komentár k ZP § 83a Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru

9.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.8 Komentár k ZP § 83a Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 83a

Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru


(1) Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter.

§ 83a: [Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru]Ustanovenie § 83a Zákonníka práce upravuje tzv. konkurenčnú doložku, ktorej realizácia znamená obmedzenie zárobkovej činnosti zamestnanca po skončení pracovného pomeru. Obmedzenie výkonu inej (konkurenčnej) činnosti pre jedného z účastníkov zmluvného vzťahu sa v aplikačnej praxi