Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

  • Zámok237/2021 Z.z.; Uznesenie vlády Slovenskej republiky 327 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
  • Zámok236/2021 Z.z.; Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
  • Zámok234/2021 Z.z.; Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 25. mája 2021 5/2021 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska
  • Zámok232/2021 Z.z.; Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení vyhlášky 161/2021 Z. z.
  • Zámok229/2021 Z.z.; Uznesenie vlády Slovenskej republiky 310 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
ďalšie ...

Judikatúra

Finančný spravodajca

  • Zámok4/2020 F.s.; Pokyn Ministerstva financií SR ku spôsobu a kritériám detailného posudzovania rozvojového aspektu zvýhodnených vývozných úverov
  • Zámok3/2020 F.s.; Opatrenie MF SR z 26. februára 2020 MF/007223/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 30.11.2005 MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov
  • Zámok2/2020 F.s.; Opatrenie MF SR z 26. februára 2020 MF/007067/2020-32, ktorým sa mení Výnos MF SR z 28. decembra 2012 MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
  • Zámok1/2020 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/007375/2020-75 o uverejnení funkčných platov pre jednotlivé platové triedy príslušníkov finančnej správy zvýšené podľa § 5 ods. 1 zákona 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020
  • Zámok29/2019 F.s.; Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/020541/2019-2974 o postupe pri príprave investícií a koncesií podliehajúcich hodnoteniu Ministerstva financií SR
ďalšie ...
 

Vážená pani, vážený pán,

 

vitajte v on-line právnom systéme Online zákony - Zákony, judikatúra a literatúra 2021.

Práve tu nájdete právny stav SR k: 20. júna 2021

Prehľad zmien právnych predpisov od 8.6.2021 do 14.6.2021
14.6.2021, zdroj: Verlag Dashöfer
V prehľade právnych predpisov nájdete aj Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Dokumenty

Vláda SR od 8.6.2021 do 14.6.2021
14.6.2021, zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi práve prerokovanými dokumentmi sa nachádza aj Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Dokumenty

Kybernetická bezpečnosť by mala byť vyvážená s princípmi voľného trhu, férového obchodu a európskymi hodnotami
14.6.2021, zdroj: SITA
Slovenská republika potrebuje komplexnú legislatívnu ochranu kybernetického priestoru, tá však musí byť vyvážená s princípmi voľného trhu, férového obchodu a európskymi hodnotami. Konštatujú to v tlačovej správe IT Asociácia Slovenska (ITAS), združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a Inštitút hospodárskej politiky. Podľa týchto organizácií pripravovanánovelazákona o kyberbezpečnosti tieto princípy nerešpektuje. Pri tvorbenovelytotiž podľa signatárov neboli dodržané legislatívne pravidlá pre tvorbu právnych predpisov a takisto nebol dodržaný legislatívny postup SR podľa európskej smernice, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti.
Dokumenty

Zverejňovanie informácií zhromažďovaných od vlastníkov verejných vodovodov by sa mohlo upraviť
14.6.2021, zdroj: SITA
Zverejňovanie informácií zhromažďovaných od vlastníkov verejných vodovodov by sa mohlo upraviť. Tie by mal sledovať Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ), ktorý v prípade zistenia nadlimitnej kontaminácie vykoná nevyhnutné opatrenia. Vyplýva to z navrhovanejnovelyzákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorú do parlamentu predložili koaliční poslanci. Zákonodarný zbor sa má predmetnou právnou úpravu zaoberať na schôdzi, ktorej začiatok je naplánovaný na budúci týždeň.
Dokumenty


Očakávané zmeny zákonov

Zákon

Posledná zmena
(aktuálna verzia)

Najbližšia zmena
(v budúcnosti)

Zákonník práce

1. 3. 2021

1. 1. 2022

Zákon o sociálnom poistení

10. 4. 2021

1. 5. 2021

Zákon o dani z príjmov

1. 3. 2021

1. 7. 2021

 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore