Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok158/2018 Z.z.; Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
 • Zámok157/2018 Z.z.; Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zámok156/2018 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • Zámok155/2018 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 30. mája 2018 07045-45/2018-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
 • Zámok154/2018 Z.z.; Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok25/2018 Zb. rozh.; Súd opätovne konajúci o žalobe o splnení povinnosti v peniazoch, po tom, ako bolo jeho skoršie rozhodnutie zrušené dovolacím súdom a vec mu bola vrátená na ďalšie konanie, prihliadne podľa § 154 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (teraz ...
 • Zámok58/2016 Zb. ÚS.; Právne perfektné je len také podanie písomného oznámenia, ktoré je doručené Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady Slovenskej republiky ako kolektívnemu orgánu, a nie jednotlivému poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok11/2018 F.s.; Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021
 • Zámok10/2018 F.s.; Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/10386/2018-721 k postupu zdaňovania virtuálnych mien
 • Zámok9/2018 F.s.; Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/008872/2018-441 na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2017 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu
 • Zámok8/2018 F.s.; Dodatok 1 k Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/009754/2016-442
 • 7/2018 F.s.; Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/020525/2017-724 k postupom v rámci procedúry vzájomnej dohody
ďalšie ...
 

Vážená pani, vážený pán,

 

vitajte v on-line právnom systéme Online zákony - Zákony, judikatúra a literatúra 2018.

Práve tu nájdete právny stav SR k: 20. júna 2018

NR SR: Parlament dal zelenú novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
19.6.2018, zdroj: SITA
Cieľom novely je špecifikovanie účelu poskytovania viazaných finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva zdravotníctva na rezidentské štúdium, ktoré je určené na doplnenie špecialistov v regiónoch, v ktorých je ich nedostatok.
Dokumenty

Prehľad zmien právnych predpisov od 11.6.2018 do 17.6.2018
18.6.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi zákonmi vyhlásenými v uplynulom týždni sa nachádza aj vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby).
Dokumenty

Vláda SR od 11.6.2018 do 17.6.2018
18.6.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi práve prerokovávanými dokumentmi sa nachádza aj návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky na začatie obstarávania stavby na účel umiestnenia Stálej misie pri OSN a Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v New Yorku.
Dokumenty

AGRO: Ministerstvo pôdohospodárstva pripravuje novelu zákona o lesoch
18.6.2018, zdroj: SITA
Táto novela má podporiť takých lesníkov, ktorí hospodária prírode blízkymi spôsobmi.
Dokumenty


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore