Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

  • Zámok360/2021 Z.z.; Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky 228/2021 Z. z.
  • Zámok359/2021 Z.z.; Uznesenie vlády Slovenskej republiky 574 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
  • Zámok358/2021 Z.z.; Zákon o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zámok357/2021 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
  • Zámok356/2021 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ďalšie ...

Judikatúra

Finančný spravodajca

  • Zámok11/2021 F.s.; Dodatok 21 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
  • Zámok10/2021 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2021 MF/005799/2021-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 MF/010175/2004-42, kktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
  • Zámok9/2021 F.s.; Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024
  • Zámok8/2021 F.s.; Dodatok 3 k Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/009754/2016-442 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej repbuliky
  • Zámok7/2021 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/007922/2021-441 o zrušení Smernice Ministerstva financií SR k záverečnému hodnoteniu dokončených stavieb a definitívnemu priznávaniu kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu, číslo 22778/1999-41 z 13. 12. 1999
ďalšie ...
 

Vážená pani, vážený pán,

 

vitajte v on-line právnom systéme Online zákony - Zákony, judikatúra a literatúra 2021.

Práve tu nájdete právny stav SR k: 16. októbra 2021

Prehľad zmien právnych predpisov od 5.10.2021 do 11.10.2021
11.10.2021, zdroj: Verlag Dashöfer
Prehľad zmien právnych predpisov nájdete aj Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
Dokumenty

Vláda SR od 5.10.2021 do 11.10.2021
11.10.2021, zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi práve prerokovanými dokumentmi sa nachádza aj Návrh na doplnenie uznesenia vlády SR č. 449 z 27. septembra 2017 k návrhu Akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF
Dokumenty

Prezidentka súhlasila s novelou atómového zákona
11.10.2021, zdroj: SITA
Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísalanoveluatómového zákona. Základným cieľom poslaneckejnovelyzákona o mierovom využívaní jadrovej energie je vytvorenie podmienok na osobitné konanie o povolení na umiestnenie jadrového zariadenia. „Osobitné konanie zabezpečí, aby nové jadrové zariadenie bolo realizované na základe projektu akceptujúceho najbezpečnejšie a najmodernejšie riešenie vzhľadom na neustále sa zvyšujúce nároky na bezpečnú prevádzku takýchto zariadení,“ uviedli koaliční poslanci, ktorínoveluatómového zákona predkladali, v dôvodovej správe.
Dokumenty

Obce by mali dostať možnosť oslobodiť od dane alebo znížiť daň z nehnuteľností
11.10.2021, zdroj: SITA
Obce by mali dostať možnosť oslobodiť od dane alebo znížiť daň z nehnuteľností. Vyplýva to z návrhunovelyzákona o miestnych daniach, ktorý do parlamentu predložili poslanci NR SR za hnutie OĽaNO a stranu SaS. Takisto si obce budú môcť určiť okruh stavieb, na ktoré sa bude vzťahovať daňová úľava alebo oslobodenie od dane.
Dokumenty


Očakávané zmeny zákonov

Zákon

Posledná zmena
(aktuálna verzia)

Najbližšia zmena
(v budúcnosti)

Zákonník práce

1. 3. 2021

1. 1. 2022

Zákon o sociálnom poistení

10. 4. 2021

1. 5. 2021

Zákon o dani z príjmov

1. 3. 2021

1. 7. 2021

 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore