Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

  • Zámok345/2020 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
  • Zámok344/2020 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  • Zámok343/2020 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zámok342/2020 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov v súvislosti s ochorením COVID-19
  • Zámok341/2020 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 90/2020 Z. z.
ďalšie ...

Judikatúra

Finančný spravodajca

 

Vážená pani, vážený pán,

 

vitajte v on-line právnom systéme Online zákony - Zákony, judikatúra a literatúra 2020.

Práve tu nájdete právny stav SR k: 5. decembra 2020

Prehľad zmien právnych predpisov od 24.11.2020 do 30.11.2020
30.11.2020, zdroj: Verlag Dashöfer
V prehľade právnych predpisov nájdete aj Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
Dokumenty

Vláda SR od 24.11.2020 do 30.11.2020
30.11.2020, zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi práve prerokovanými dokumentmi sa nachádza aj Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na december 2020
Dokumenty

Príspevková sadzba do druhého piliera sa od januára zvýši na 5,25 percenta
30.11.2020, zdroj: SITA
Príspevková sadzba do druhého dôchodkového piliera sa od začiatku budúceho roka zvýši z 5 % na 5,25 % hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). Každoročný nárast príspevkovej sadzby o 0,25 percentuálneho bodu, ktorý sa začal od roku 2017, bude pokračovať až do roku 2024, keď sadzba dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu sporiteľa. Sadzba poistného na starobné poistenie do prvého, priebežného dôchodkového piliera sa zároveň v tomto období adekvátne znižuje tak, aby v súčte so sadzbou povinných príspevkov do druhého piliera zostala vo výške 18 % z vymeriavacieho základu. V tlačovej správe o tom informovala Sociálna poisťovňa.
Dokumenty

Posunutie účinnosti zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe ide do druhého čítania
30.11.2020, zdroj: SITA
Účinnosť zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe by sa mala posunúť o rok z 1. januára 2021 na 1. januára 2022. Parlament totiž v piatok posunulnoveluzákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe do druhého čítania. Dôvodom odkladu je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorým sa odložil dátum uplatňovania ich nariadení z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby. Nakoľko poslanci schválili prerokovanie návrhu v skrátenom legislatívnom konaní, o definitívnom schválenínovelyby sa malo rozhodovať už v utorok.
Dokumenty


Očakávané zmeny zákonov

Zákon

Posledná zmena
(aktuálna verzia)

Najbližšia zmena
(v budúcnosti)

Zákonník práce

17. 6. 2020

30. 7. 2020

Zákon o odpadoch

1. 7. 2020

1. 9. 2020

Zákon o dani z príjmov

1. 4. 2020

1. 10. 2020

 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore