Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

  • Zámok341/2021 Z.z.; Uznesenie vlády Slovenskej republiky 535 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
  • Zámok340/2021 Z.z.; Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky 29/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely
  • Zámok339/2021 Z.z.; Uznesenie vlády Slovenskej republiky 528 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
  • Zámok338/2021 Z.z.; Uznesenie vlády Slovenskej republiky 527 k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
  • Zámok337/2021 Z.z.; Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy
ďalšie ...

Judikatúra

Finančný spravodajca

  • Zámok11/2021 F.s.; Dodatok 21 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
  • Zámok10/2021 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2021 MF/005799/2021-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 MF/010175/2004-42, kktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
  • Zámok9/2021 F.s.; Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024
  • Zámok8/2021 F.s.; Dodatok 3 k Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/009754/2016-442 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej repbuliky
  • Zámok7/2021 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/007922/2021-441 o zrušení Smernice Ministerstva financií SR k záverečnému hodnoteniu dokončených stavieb a definitívnemu priznávaniu kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu, číslo 22778/1999-41 z 13. 12. 1999
ďalšie ...
 

Vážená pani, vážený pán,

 

vitajte v on-line právnom systéme Online zákony - Zákony, judikatúra a literatúra 2021.

Práve tu nájdete právny stav SR k: 27. septembra 2021

Prehľad zmien právnych predpisov od 14.9.2021 do 20.9.2021
20.9.2021, zdroj: Verlag Dashöfer
Prehľad zmien právnych predpisov nájdete aj Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 527 k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
Dokumenty

Vláda SR od 14.9.2021 do 20.9.2021
20.9.2021, zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi práve prerokovanými dokumentmi sa nachádza aj Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie
Dokumenty

Koalícia našla čiastočnú dohodu v rámci ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti
20.9.2021, zdroj: SITA
V rámci rokovaní o ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti nastal posun. Ako pre agentúru SITA povedal predseda parlamentného výboru pre financie a rozpočet za stranu SaS Marián Viskupič, dospeli k predbežnej dohode, že predmetomnovelybude len zapracovanie výdavkových limitov do existujúceho zákona. O samotnom znení pozmeňovacieho návrhu však ešte vedú podľa Viskupiča náročné rokovania. Parlament návrhnovelyústavného zákona presúva už od decembra minulého roka. Zaradený je na aktuálnej septembrovej schôdzi.
Dokumenty

ÚRSO znižuje poplatok za prístup do distribučnej sústavy, výrobcovia elektriny ušetria milióny eur
20.9.2021, zdroj: SITA
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) znižuje poplatok za prístup do distribučnej sústavy, známy aj ako G-komponent. Vďaka zníženiu platby za prístup do distribučnej sústavy z 30 % na 10 % hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity zaplatia užívatelia sústav distribučným spoločnostiam menej o približne 20,4 mil. eur. Doteraz zaplatilo necelých osemsto výrobcov elektriny, ktorých sa poplatok za prístup do siete týkal, niečo vyše 30 miliónov eur ročne.
Dokumenty


Očakávané zmeny zákonov

Zákon

Posledná zmena
(aktuálna verzia)

Najbližšia zmena
(v budúcnosti)

Zákonník práce

1. 3. 2021

1. 1. 2022

Zákon o sociálnom poistení

10. 4. 2021

1. 5. 2021

Zákon o dani z príjmov

1. 3. 2021

1. 7. 2021

 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore