dnes je 22.6.2024

Input:

581/2004 Z.z., Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.3.2024

581/2004 Z.z.
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
719/2004 Z. z.
1. 1. 2005
mení, 9 novelizačných bodov
353/2005 Z. z.
1. 9. 2005
mení, 73 novelizačných bodov
7/2005 Z. z.
1. 1. 2006
ruší čl. II
353/2005 Z. z.
1. 1. 2006
mení a dopĺňa § 6, § 15 a § 85c
538/2005 Z. z.
1. 1. 2006
mení § 7
538/2005 Z. z.
1. 1. 2007
dopĺňa § 7 a poznámku pod čiarou
660/2005 Z. z.
1. 1. 2006
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
25/2006 Z. z.
1. 2. 2006
ruší § 86c
282/2006 Z. z.
1. 6. 2006
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
522/2006 Z. z.
1. 1. 2007
dopĺňa § 50 a nové § 6a, § 85f
12/2007 Z. z.
15. 1. 2007
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
215/2007 Z. z.
1. 9. 2007
mení § 76
309/2007 Z. z.
1. 9. 2007
dopĺňa § 76 ods. 3 písm. h)
358/2007 Z. z.
1. 10. 2007
dopĺňa § 16 a poznámku pod čiarou
330/2007 Z. z.
1. 1. 2008
mení § 33, § 35 a § 53
530/2007 Z. z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
594/2007 Z. z.
1. 1. 2008
dopĺňa § 86d
232/2008 Z. z.
1. 7. 2008
mení § 86c
297/2008 Z. z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa § 3
461/2008 Z. z.
1. 1. 2009
mení 6 novelizačných bodov
581/2008 Z. z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
192/2009 Z. z.
1. 6. 2009
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
533/2009 Z. z.
21. 12. 2009
dopĺňa § 86e a § 86f
121/2010 Z. z.
1. 5. 2010
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
34/2011 Z. z.
1. 4. 2011
mení a doplňa 24 novelizačných bodov
34/2011 Z. z.
1. 9. 2011
mení a dopĺňa § 20
34/2011 Z. z.
1. 11. 2011
dopĺňa § 6
34/2011 Z. z.
1. 4. 2012
mení § 14 a § 52
79/2011 Z. z.
24. 3. 2011
mení § 15
97/2011 Z. z.
1. 4. 2011
mení a dopĺňa § 86
133/2011 Z. z.
1. 5. 2011
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
250/2011 Z. z.
1. 8. 2011
mení a dopĺňa 58 novelizačných bodov
250/2011 Z. z.
1. 9. 2011
dopĺňa § 77d
362/2011 Z. z.
1. 12. 2011
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
185/2012 Z. z.
1. 7. 2012
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
313/2012 Z. z.
15. 10. 2012
dopĺňa prílohu č. 2
547/2011 Z. z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 11 a § 29
421/2012 Z. z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
41/2013 Z. z.
1. 4. 2013
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
41/2013 Z. z.
1. 1. 2014
dopĺňa § 6 a § 86k
153/2013 Z. z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
153/2013 Z. z.
1. 1. 2014
mení § 6
220/2013 Z. z.
1. 10. 2013
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
338/2013 Z. z.
1. 11. 2013
dopĺňa § 16 a poznámky pod čiarou
352/2013 Z. z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
185/2014 Z. z.
1. 7. 2014
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
77/2015 Z. z.
1. 5. 2015
mení a dopĺňa 40 novelizačných bodov
77/2015 Z. z.
1. 6. 2015
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
77/2015 Z. z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
77/2015 Z. z.
1. 6. 2016
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
77/2015 Z. z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
140/2015 Z. z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 77c a poznámku pod čiarou
265/2015 Z. z.
1. 11. 2015
mení a dopĺňa § 77c a § 86n
265/2015 Z. z.
1. 1. 2016
mení § 77c
429/2015 Z. z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
91/2016 Z. z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
125/2016 Z. z.
1. 7. 2016
mení 5 novelizačných bodov
286/2016 Z. z.
1. 11. 2016
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
315/2016 Z. z.
1. 2. 2017
dopĺňa 3 novelizačné body
315/2016 Z. z.
1. 8. 2017
dopĺňa § 39
317/2016 Z. z.
29. 4. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
356/2016 Z. z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
356/2016 Z. z.
1. 7. 2017
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
41/2017 Z. z.
1. 3. 2017
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
41/2017 Z. z.
1. 6. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
238/2017 Z. z.
1. 11. 2017
mení a dopĺňa § 76 a poznámku pod čiarou
257/2017 Z. z.
1. 11. 2017
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
257/2017 Z. z.
1. 7. 2018
dopĺňa § 87
266/2017 Z. z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
336/2017 Z. z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
351/2017 Z. z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 30 novelizačných bodov
351/2017 Z. z.
1. 5. 2018
dopĺňa § 6, § 7, § 15 a poznámky pod čiarou
351/2017 Z. z.
1. 1. 2020
vkladá odseky 2 a 3 do § 47d
87/2018 Z. z.
1. 4. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
109/2018 Z. z.
1. 5. 2018
dopĺňa § 86w
156/2018 Z. z.
15. 6. 2018
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
177/2018 Z. z.
1. 9. 2018
mení § 20ca, § 37, § 38 a § 41
177/2018 Z. z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 33, § 35, § 53 a poznámku pod čiarou
192/2018 Z. z.
1. 7. 2018
mení § 8
345/2018 Z. z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 76 a poznámku pod čiarou
351/2018 Z. z.
30. 12. 2018
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
351/2018 Z. z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 6, § 7 a § 86za
351/2018 Z. z.
1. 3. 2019
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
351/2018 Z. z.
1. 6. 2019
dopĺňa § 8 a poznámky pod čiarou
35/2019 Z. z.
1. 7. 2019
mení § 77c
139/2019 Z. z.
1. 6. 2019
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
221/2019 Z. z.
1. 9. 2019
vkladá § 76a
221/2019 Z. z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa § 33 a poznámky pod čiarou
231/2019 Z. z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
398/2019 Z. z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
125/2020 Z. z.
21. 5. 2020
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
264/2020 Z. z.
29. 9. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
392/2020 Z. z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 46 novelizačných bodov
392/2020 Z. z.
1. 5. 2021
mení a dopĺňa 32 novelizačných bodov
81/2021 Z. z.
1. 4. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
81/2021 Z. z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 2 novelizačné boody
133/2021 Z. z.
13. 4. 2021
dopĺňa § 86zc
252/2021 Z. z.
30. 6. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
252/2021 Z. z.
15. 7. 2021
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
252/2021 Z. z.
1. 9. 2021
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
252/2021 Z. z.
1. 10. 2021
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
310/2021 Z. z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 3 novelizačných bodov
310/2021 Z. z.
1. 12. 2022
mení a opĺňa 2 novelizačné body
358/2021 Z. z.
1. 1. 2022
mení a dopĺň 3 novelizačné body
358/2021 Z. z.
1. 1. 2024
dopĺňa § 15a
540/2021 Z. z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 24 novelizačných bodov
540/2021 Z. z.
1. 1. 2023
mení § 15
540/2021 Z. z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
2/2022 Z. z.
15. 1. 2022
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
67/2022 Z. z.
1. 4. 2022
dopĺňa § 15
125/2022 Z. z.
1. 6. 2022
dopĺňa § 15
266/2022 Z. z.
1. 8. 2022
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
267/2022 Z. z.
1. 8. 2022
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
390/2022 Z. z.
1. 12. 2022
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
392/2022 Z. z.
1. 12. 2022
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
420/2022 Z. z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
518/2022 Z. z.
31. 12. 2022
vypúšťa prílohu č. 1
518/2022 Z. z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 100 novelizačných bodov
518/2022 Z. z.
1. 5. 2023
mení § 31 a § 32
518/2022 Z. z.
1. 7. 2023
dopĺňa § 8d
518/2022 Z. z.
1. 12. 2023
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
518/2022 Z. z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
285/2023 Z. z.
1. 8. 2023
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
285/2023 Z. z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 4 novelizačných bodov
293/2023 Z. z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
309/2023 Z. z.
1. 3. 2024
mení § 13
530/2023 Z. z.
1. 1. 2024
mení 3 novelizačné body
7/2024 Z. z.
1. 2. 2024
mení a dopĺňa § 22
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) postavenie zdravotných poisťovní a podmienky na vykonávanie verejného zdravotného poistenia,1)
b) činnosť zdravotných poisťovní, ich organizáciu a riadenie,
c) zriadenie, pôsobnosť, organizáciu, riadenie a hospodárenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“),
d) dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorým je
1. dohľad nad zdravotnými poisťovňami a verejným zdravotným poistením (ďalej len „dohľad nad verejným zdravotným poistením“) a
2. dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
e) transformáciu zdravotných poisťovní, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov (ďalej len „doterajšia zdravotná poisťovňa“) na akciové spoločnosti,
f) výkon štátnej správy na úseku verejného zdravotného poistenia, úhradových mechanizmov a regulácie cien.
DRUHÁ ČASŤ
ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE
§ 2
Postavenie zdravotnej poisťovne a podmienky na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
(1) Zdravotná poisťovňa je akciová spoločnosť2) so sídlom na území Slovenskej republiky založená na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia3) na základe povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia (ďalej len „povolenie“).
(2) Na zdravotné poisťovne sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Obchodné meno4) zdravotnej poisťovne musí obsahovať označenie „zdravotná poisťovňa, a. s.“. Iné osoby nesmú vo svojom obchodnom mene používať toto slovné spojenie alebo jeho preklad.
(4) Iná osoba ako zdravotná poisťovňa nesmie vykonávať verejné zdravotné poistenie.
(5) Zdravotná poisťovňa pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia a pri ochrane zdravia poistenca vykonáva činnosť podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.35cc)
(6) Zdravotná poisťovňa musí byť bezúhonná nepretržite počas trvania platnosti povolenia.
§ 3
Organizácia a riadenie zdravotnej poisťovne
(1) Organizačná štruktúra a systém riadenia zdravotnej poisťovne musí zabezpečovať riadne a bezpečné vykonávanie verejného zdravotného poistenia. Zdravotná poisťovňa je povinná v rámci svojej organizačnej štruktúry zriadiť útvar vnútornej kontroly a túto vnútornú kontrolu efektívne vykonávať. Výber zamestnancov zdravotnej poisťovne oprávnených na výkon vnútornej kontroly schvaľuje dozorná rada zdravotnej poisťovne.
(2) Zdravotná poisťovňa je povinná v stanovách
a) upraviť vzťahy medzi predstavenstvom zdravotnej poisťovne, dozornou radou zdravotnej poisťovne a útvarom vnútornej kontroly,
b) rozdeliť a upraviť pôsobnosť a zodpovednosť zdravotnej poisťovne na účely ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.
(3) Ak člena predstavenstva zdravotnej poisťovne alebo člena dozornej rady zdravotnej poisťovne odvolá valné zhromaždenie z funkcie z dôvodu straty dôveryhodnosti (§ 33 ods. 3), zaniká mu právo na vyplatenie dohodnutej odmeny alebo odmeny priznanej vnútornými predpismi.
(4) Dozorná rada zdravotnej poisťovne je oprávnená kedykoľvek požiadať útvar vnútornej kontroly o vykonanie vnútornej kontroly.
(5) Vnútornou kontrolou zdravotnej poisťovne sa rozumie kontrola dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných aktov riadenia a kontrola činnosti zdravotnej poisťovne.
(6) Útvar vnútornej kontroly
a) vypracúva správu o činnosti zdravotnej poisťovne za